Dijkpoort Hattem op nieuwe postzegel

Dinsdag brengt PostNL drie nieuwe postzegelvellen uit in de serie ‘Mooi Nederland 2018’ over de stadspoorten van Vianen, Bergen op Zoom en Hattem. Elke stadspoort komt twee keer op het postzegelvelletje voor. Een frontaal afgebeelde en sterk herkenbare aanzicht-tekening van de stadspoort op de postzegel: “Je ziet de toren alsof je er voor staat” En een perspectivische afbeelding op de velrand.

Harmonische gelijkwaardigheid
De contouren van de drie stadspoorten zijn door beeldend kunstenaar Jan Rothuizen met zwarte pen tegen een witte achtergrond getekend op de postzegels. De poorten zijn vereenvoudigd en weinig gedetailleerd op de postzegels afgebeeld, evenals het stratenplan met gebouwen op de velranden. Het tekstuele gedeelte komt gelijkwaardig over met de tekeningen: de tekening overheerst niet de tekst of andersom. Er bestaat een afgewogen harmonie tussen beide.

Dijjkpoort
De poorttoren van de veertiende-eeuwse Dijkpoort in Hattem werd in 1908 gerestaureerd, waarbij architect P.J.H. Cuypers een weergang en kap- en hoektorentjes toevoegde. Buiten de poort stond vroeger een jongere voorpoort met twee ronde torens. Aan de noordwestzijde van de Dijkpoort werd een van de verbindingsmuren van deze verdwenen voorpoort in 1923 vrijgelegd en gerestaureerd. In de verbindingsmuur bevinden zich kanon- en haakbusschietgaten. Het bakstenen poortgebouw staat op een vierkante plattegrond en heeft een spitsbogige doorgang en een uitgekraagde (overstekend uitgemetselde) bovengeleding.

Werkwijze van Jan Rothuizen
“Voordat ik de steden bezoek, bepaal ik op digitale 3D-kaarten welke straten ik bezoek in de omgeving van de stadspoorten. Op een plattegrondje dat ik bij me heb tijdens de stadswandeling noteer ik wat ik zie, hoor, voel en ruik. Terug in de studio werk ik alle indrukken en alle gesprekken op papier uit. Tijdens het tekenen gebruik ik de teksten, de gemaakte foto’s en plattegronden als bronmateriaal. De selectie daaruit gaat vanzelf tijdens het tekenen.
De tekeningen zitten boordevol informatie, die ik vergaard heb tijdens de stadswandelingen in gesprekken met inwoners, eigen indrukken, historische feiten en beschrijvingen van gebouwen. Alles loopt dwars door elkaar heen in de gelaagde tekeningen. Mijn tekeningen zijn ‘springerig’, je ervaart wat je ervaart door de zintuiglijke uitwisseling met de omgeving. Een omgeving doet altijd iets met ons. Ook in mijn tekeningen.”

Zie ook: Burgemeester ontvangt eerste vel postzegels met tekening Dijkpoort