Overstromingsrisico’s Hattem op kaart

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op www.risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water in Hattem kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen.

Risico’s Hattem
Op de website risicokaart.nl zijn de risico’s voor heel Nederland te zien, maar ook kan ingezoomd worden op een gemeente of object. Op de foto bij dit artikel is het hoge overstromingsrisico voor Hattem te zien. Het gaat hier om de uiterwaarden en de Hoenwaard. Andere voorbeelden van risico’s die in kaart zijn gebracht zijn natuurrampen (voor de Hattemse situatie bijvoorbeeld bosbranden) en industrieel risico.

De geüpdatete overstromingskaarten laten zien welke gebieden in Nederland door overstromingen statistisch eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar, kunnen worden getroffen. Het is van belang dat iedereen weet wat de gevaren en gevolgen van overstromingen kunnen zijn. Ook als de kans op een overstroming heel klein is, is het goed te weten hoe hoog het water kan komen als onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt op de plek waar je woont en/of werkt.

Waarom nieuwe kaarten?
De overstromingskaarten zijn vernieuwd omdat meer informatie beschikbaar is gekomen, bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die laag Nederland tegen overstromingen beschermen. Het is ook een gevolg van de Europese afspraak uit 2007 dat Europese lidstaten kaarten maken van gebieden waar overstromingsrisico’s significant kunnen zijn en deze ook elke zes jaar actualiseren. De provincies hebben de kaarten gemaakt in goede samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gebruik van de kaarten
De kaarten worden gebruikt in (inter)nationaal overleg en voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s. Nederland heeft als deltaland, waar Europese rivieren naartoe stromen, belang bij Europese afspraken. Wat bovenstrooms (hoger gelegen gebieden) gebeurt kan gevolgen hebben voor de situatie benedenstrooms (lager gelegen gebieden) . Ook gebruiken overheden de kaarten voor het actualiseren van plannen om gevolgen van overstromingen en de kans daarop te verminderen.

Gelders watergedeputeerde Peter van ’t Hoog is blij met de nieuwe kaarten: ,,Ook onze provincie is zich bewust van de kans op een overstroming. Ik ben blij met deze actualisatie. Het geeft alle betrokken de kans goede afwegingen te maken over de gebieden die bescherming nodig hebben.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in