B&W Hattem onderzoekt de mogelijkheid nieuwbouw stadhuis

Het huidige stadhuis Hattem voldoet niet meer aan de eisen van brandveiligheid. Het college van B&W onderzoekt nu welke maatregelen nodig zijn voor verbouwing en herinrichting van het huidige pand, maar ook de mogelijkheid om een nieuw stadhuis te bouwen maakt deel uit van het onderzoek.

Een architectenbureau heeft inmiddels een eerste kostenindicatie uitgewerkt. Hierin zijn de kosten voor het aankopen van grond niet meegenomen. Daarnaast is onduidelijk op wat voor manier online/thuiswerken ook na de coronacrisis zal blijven bestaan en wat de invloed daarvan is op het aantal benodigde werkplekken en op de inrichting en het gebruik van het pand.

Brandveiligheidsniveau onvoldoende
De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van het stadhuis. Hieruit blijkt dat het actuele brandveiligheidsniveau onvoldoende is. Omdat de ambtenaren vanwege de corona-maatregelen thuis werken, hebben zich geen onveilige situaties voorgedaan.
Om de situatie te keren heeft het college van B&W besloten dat de huidige brandmeldinstallatie wordt vervangen. De kosten hiervan zijn 165.000 euro.

Ook is opdracht gegeven voor bouwkundige en organisatorische veranderingen om de brandveiligheid te vergroten. Het gaat hier onder meer om het vervangen van 20 deuren en 10 ramen, het brandwerend dichten van bepaalde openingen en het maken van een nieuw ontruimingsplan en vluchtplattegronden. Deze aanpassingen kosten 150.000 euro en worden alleen gedaan op de begane grond en eerste verdieping. De gehele tweede verdieping is inmiddels gesloten.

Verder onderzoek nodig
Voordat een uiteindelijk besluit wordt genomen, zal verder onderzoek worden verricht waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar duurzaamheid, aantal werkplekken, nieuwe richtlijnen luchtbehandeling en het delen van kantoorruimten met andere instanties en maatschappelijke partners.

1 REACTIE

  1. Kan de uitkomst al voorspellen. Uit onderzoek zal blijken dat nieuwbouw zogenaamd goedkoper is dan verbouw. Waar halen we al dat geld vandaan. Herinrichting van wegen die nog in zeer goede staat zijn, nieuwbouw IKC en dan een nieuw gemeentehuis voor ettelijke miljoenen. Kort daarna zal, al dan niet gedwongen, een gemeentelijke herindeling plaatsvinden waardoor het nieuwe gemeentehuis overbodig wordt. Ook het thuiswerken is een blijvertje dus veel minder ambtenaren op kantoor. Zoals altijd zullen de begrote budgetten ruim overschreden worden want het is toch maar belastinggeld. Ervaring leert dat bij deze gemeente niets in een keer goed kan gaan.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in