Gemeente Hattem werkt aan veiligheid Apeldoornseweg

Het kruispunt Konijnenbergweg/Apeldoornseweg is een risicovolle kruising. Veel jonge sporters steken hier over om naar de sportvelden te gaan. De gemeente heeft de zichtbaarheid nu verbeterd. De reclamevitrine in de bushalte Pompstation is vervangen door een glasplaat. Ook de bewegwijzering staat nu op een andere plek.

‘Door het wegnemen van de reclame en het verplaatsen van de bewegwijzering denken wij dat het kruispunt overzichtelijker is geworden,’ aldus wethouder Schipper. ‘Fietsers uit de richting Wapenveld zijn beter waarneembaar, maar uiteraard geldt nog steeds ‘geef uw verstand voorrang’.

Dit kruispunt is bij het tot stand komen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) door meerdere inwoners van Hattem aangemerkt als onoverzichtelijk. Gemeente Hattem gaat voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Hattem en deze maatregel draagt hier aan bij.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in