VVD-fracties in gesprek met kamerlid Dijkstra over ‘Lelystad’

Maandag bezocht Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD, Epe om met verschillende vertegenwoordigers van de lokale VVD-fracties op de Veluwe te praten over de veelbesproken voorgenomen laagvliegroutes van vliegveld Lelystad. Onlangs hebben deze zes lokale Veluwse fracties laten weten fel tegen de voorgenomen laagvliegroutes te zijn.

Zij hebben gepleit voor het eerst herindelen van het luchtruim, waardoor er sneller veel hoger gevlogen kan worden, alvorens vliegveld Lelystad te openen. Maandagmiddag is hierover gesproken in het gemeentehuis van Epe. Wederom zijn de standpunten duidelijk gemaakt.

Ook Arno Berghorst sprak, op uitnodiging van de VVD uit Epe, namens Oener Belang met Remco Dijkstra en gaf een helder standpunt: Eerst herindelen, dan pas open. Arno pleitte er ook voor dat wat hem betreft het verleggen van de laagvliegroutes geen optie is, daarmee zou hetzelfde probleem bij een ander neergelegd worden en dat gun je niemand. Tevens heeft Arno opgeroepen om een nulmeting te doen onder de gehele route waar Oene ook onder valt. Dan is er achteraf altijd vastgelegd wat het daadwerkelijke effect is van eventuele vliegroutes.

Bij het allereerste besluit inzake de uitbreiding van vliegveld Lelystad, wat al dateert uit 2008, was de herindeling van het luchtruim een aangenomen voorwaarde. Wat de lokale VVD-fracties betreft hoort die voorwaarde, als betrouwbare Overheid, te blijven staan. Twee opeenvolgende staatsecretarissen hebben deze opdracht terzijde gelegd. Landelijk heeft de VVD zelfs toenmalig PvdA-staatssecretaris Dijksma nog gevraagd of ze extra middelen nodig had om het herindelen mogelijk te maken. Dit was volgens haar niet nodig.

Deze laksheid leidt er uiteindelijk toe dat er over de Veluwe laag gevlogen zal moeten worden wil vliegveld Lelystad op tijd open kunnen gaan. De streefdatum is namelijk nog steeds 1 april 2019. “Onacceptabel om de Veluwe -maar ook Overijssel- hiermee op te zadelen”, vinden daarom de zes VVD-fracties van de Noordoost Veluwe.

Naast de laagvliegroutes is ook de milieueffectrapportage onvolledig, deze wordt op dit moment herzien en uitgebreid met de voorgenomen laagvliegroutes.

VVD-Kamerlid Dijkstra kon bevestigen dat op dit moment zorgvuldigheid boven snelheid gaat, daarmee duidend op herziening van de milieueffectrapportage, die moet toezien op geluid, veiligheid en milieueffecten. Daarmee gaf hij ook aan, dat de openingsdatum van 1 april 2019 dus op losse schroeven kan komen te staan.

Wat de zes lokale Veluwse VVD-fracties betreft hoort herindelen van het luchtruim dan ook bij die voorgenomen zorgvuldigheid. Ook kon Dijkstra aangeven dat op basis van de consultaties, routes worden herzien en binnen de mogelijkheden worden aangepast, als dat de overlast beperkt. De minister komt volgens Dijkstra binnen een maand met een nieuw voorstel.

De zes VVD-fracties op de Veluwe houden hoop, maar wachten het zeker niet af. Zij blijven zich hard maken voor de herindeling van het luchtruim, alvorens vanaf vliegveld Lelystad te vliegen. Pas dan kan er echt gesproken worden van een feestelijke opening.

Aanwezige VVD-afdelingen waren Epe, Hattem, Elburg, Oldebroek. Daarnaast was er VVD-vertegenwoordiging uit de provincie Flevoland en Gelderland en aansluitend Oener Belang. Ons mooi Epe was ook uitgenodigd voor dit gesprek, maar kon er op het laatste moment helaas niet bij zijn.

Namens
Rick van Velthuysen ​- ​VVD Elburg
Henk Kemp​​ – ​VVD Oldebroek
Gina Guldenaar ​- ​VVD Hattem
Beerd Volkers ​​-​ VVD Heerde
Jan Willem Vos ​-​ VVD Epe
Ruud Kooij​​-​VVD – Liberaal 2000 Voorst