Nieuwe wetgeving maakt meer woningen voor Hattemers mogelijk

De Eerste Kamer is vorige week dinsdag akkoord gegaan met aanpassingen in de Huisvestingswet. Daardoor kunnen gemeenten meer nieuwbouwwoningen reserveren voor woningzoekenden uit de eigen gemeente. CDA Hattem is blij met deze ontwikkeling en stelde hier afgelopen raadsvergadering 18 december vragen over aan het college.

CDA-fractievoorzitter Teun Juk: “In de eerste fase van ’t Veen is tweederde van de starterswoningen naar woningzoekenden van buiten Hattem gegaan. Wat CDA Hattem betreft zou het juist andersom moeten zijn, namelijk tweederde van de starterswoningen naar starters uit Hattem. Om Hattemse woningzoekenden betere kansen te bieden, moet de huisvestingsverordening van de gemeente worden aangepast. CDA Hattem wil dat dit met spoed gebeurt.’’

Juk vervolgt: ‘’De wettelijke norm is nu 50 procent inwoners uit de eigen gemeente. Wat het CDA Hattem betreft zetten we ‘tenminste 50 procent’ in de huisvestingsverordening. We vinden het namelijk geen probleem indien een ontwikkelaar op onze tweederde norm gaat zitten. De overheid kan dit niet afdwingen, maar de ontwikkelaar mag het wel doen.’’

Op de vragen die de heer Juk stelde gaf wethouder Castelein aan dat de huisvestingsverordening in 2024 zal worden aangepast. De gemeente werkt samen met Heerde en Epe bij deze verordening en maakt gezamenlijk met deze gemeenten afspraken met woningbouwcorporatie Triada. Teun Juk herhaalde zijn punt en merkte op dat het gegeven de wetswijziging goed is om zo snel mogelijk de huisvestingsverordening te wijzigen. Hij gaf aan in het nieuwe jaar hierop terug te komen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in