Participatie nieuwbouw De Bongerd

Buurtbewoners rondom De Bongerd hebben een persbericht gestuurd aan De Stentor waarin zij aangeven niet tevreden te zijn over de huidige plannen voor nieuwbouw van De Bongerd. In het persbericht staat onder meer: “dat er niet vier hoog gebouwd moet worden in een prachtig oud plaatsje als Hattem. Maximaal drie hoog waarbij de derde verdieping een loft zou moeten zijn met schuin dak. Passend binnen de wijk en een reflectie van omliggende bebouwing.”

Verder staat in het bericht dat buurtbewoners de indruk hebben dat plannen geen plannen lijken, “maar reeds gemaakte afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar waar niet meer van kan worden afgeweken.”

Participatie belangrijk speerpunt
De gemeente Hattem geeft aan dat participatie zeker een belangrijk speerpunt van de gemeente is. “Tijdens de bijeenkomsten werd ons duidelijk dat diverse omwonenden vragen hebben bij de plannen rondom de Bongerd. Dat is de reden dat wij Habion hebben voorgesteld om persoonlijke gesprekken te voeren met omwonenden om de openstaande vragen te beantwoorden en te luisteren naar alle verbeteringen en suggesties die aangedragen worden. Alle belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd. Zoals dat de afgelopen jaren ook steeds is gedaan, omdat we het juist belangrijk vinden om met de buurt live in gesprek te kunnen.”

De komst van deze nieuwe woningen is echt nodig
“Doel van de gesprekken is daar waar nodig omwonenden in staat te stellen hun persoonlijke bezwaren te verduidelijken om erachter te komen waar mensen zelf worden geraakt. Op basis van deze reacties zal Habion wijzigingen overwegen om aan de grootste bezwaren tegemoet te komen. De komst van deze nieuwe woningen is echt nodig. De huidige woningen zijn te klein en de kwaliteit van de huidige woningen laat te wensen over. In Hattem kennen we nu een groot tekort aan woningen voor de doelgroep ouderen en mensen met een zorgbehoefte.”

Groot deel sociale huurappartementen
Woningcorporatie Habion gaat de nieuwbouw van de Bongerd uitvoeren. Habion bouwt huisvesting voor ouderen en houdt als woningcorporatie dit vastgoed in bezit voor verhuur. Het project De Bongerd zal bestaan uit zorgappartementen én uit een groot deel uit sociale huurappartementen en een deel vrije sector huurappartementen.

Habion voert persoonlijke gesprekken
Woordvoerder Joost Maas van Habion is al langer bekend met het feit dat een aantal omwonenden vragen stelt bij de plannen voor De Bongerd. “Dat bleek al bij eerdere bijeenkomsten die we hebben georganiseerd. Dat is ook de reden dat wij op dit moment, zoals eerder aangekondigd, persoonlijke gesprekken voeren met omwonenden om hun vragen te beantwoorden. We hebben daar alle belangstellenden voor uitgenodigd. Zoals we dat de afgelopen jaren steeds hebben gedaan, omdat we het juist belangrijk vinden om met de buurt live in gesprek te kunnen.”

Persoonlijke bezwaren te verduidelijken
“Doel van de gesprekken is daar waar nodig omwonenden in staat te stellen hun persoonlijke bezwaren te verduidelijken om erachter te komen waar mensen zelf worden geraakt. We vinden daarom de timing van het persbericht vreemd, op een moment dat iedereen in de gelegenheid is persoonlijk zijn zegje te doen.”

Veel belangstelling van ouderen
Het artikel in De Stentor brengt ook een neveneffect aan de oppervlakte. “We worden naar aanleiding hiervan benaderd door nog meer belangstellenden voor een woning in De Bongerd. Een belangrijk signaal. Want laten we wel wezen: gezien de sterk toenemende vergrijzing de komende jaren, is het ook van groot belang dat we meer betaalbare zelfstandige woningen bouwen voor ouderen. Dan hoeven ouderen niet te verhuizen naar omliggende gemeenten en kunnen ze oud worden in eigen stad. Dat kwam ook nadrukkelijk uit de wensen die eerder zijn opgehaald.”

“Hattem is straks een mooie woonzorgzone met prachtige woningen rijker. Dat moeten we niet vergeten. Het levert bovendien de gewenste en noodzakelijke doorstroming op in Hattem, zodat ook jongeren weer een eigen plekje kunnen vinden. Laten we dus naast oog voor bezwaarmakers, ook tegemoetkomen aan de behoeften van al die inwoners van Hattem, jong en oud, die graag willen verhuizen naar een mooie nieuwe woning in hun eigen stad”, aldus Joost Maas van Habion.

1 REACTIE

 1. Beste redactie,

  Jullie hebben gevraagd om op de hoogte gehouden te worden. met onze persberichten.
  Dan vind ik het jammer dat er een uiterst summiere samenvatting van 1 alinea belandt op de website.

  De overige 6 alinea’s zijn gewijd aan welwillendheid van ontwikkelaars en gemeente. Dit geeft echt niet weer hoe het nu beleefd wordt bij de de omwonenden. De welwillendheid van de gemeente en ontwikkelaars is nu juist het speerpunt van ons protest omdat deze ontbreekt. Een klein beetje research bij bv vragen en antwoorden op website bongerd-hattem.nl leert dat juist alles al vast lijkt te staan en er helemaal geen overleg is met bewoners. Het klopt dat Habion gesprekken voert met omwonenden.. maar in deze gesprekken verteld Habion hoe ze de nieuwbouw gaan uitvoeren, en niet hoe ze die plannen gaan aanpassen aan de wens van de omwonenden.

  En dan de belachelijke opmerking “Het artikel in De Stentor brengt ook een neveneffect aan de oppervlakte. “We worden naar aanleiding hiervan benaderd door nog meer belangstellenden voor een woning in De Bongerd.” – meteen proberen het artikel te ontkrachten met volstrekt onaantoonbare onzin. Het tekent de ware aard van Habion en gemeente.

  Het lijkt er nu toch een beetje op dat het nieuws item jullie broodheer dient en niet erg objectief is (wat wel zou moeten).
  En natuurlijk mogen Habion en Gemeente hun visie geven maar dan ook ons complete verhaal plaatsen.

  Dat wou ik even gezegd hebben.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in