Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis

De hele samenleving wordt getroffen door corona en door de gevolgen van de coronamaatregelen. Het lijkt erop dat de hardste klappen vallen onder de meest kwetsbaren. Groepen die al kwetsbaar waren vóór de coronacrisis of groepen die kwetsbaar zijn geworden door onder andere de economische gevolgen van de crisis.

GGD Noord- en Oost-Gelderland vindt het belangrijk om de groepen die negatieve gevolgen (blijven) ondervinden in beeld te hebben en zo nodig extra aandacht te geven. Daarom onderzoekt GGD NOG op frequente basis (maart, april, juni en september) de gevolgen van de coronacrisis op het leven van inwoners in de regio NOG. Uit de onderzoeken blijkt dat de coronacrisis grote impact heeft op jongvolwassenen, laagopgeleiden en psychisch ongezonde mensen.

Jongvolwassenen
Zo ervaren jongvolwassenen (18-27) meer last van de coronacrisis dan 27-plussers en worden de verschillen over de tijd groter. In maart 2020 voelde 26% van de jongvolwassenen zich eenzaam versus 16% van de 27-plussers. In september 2020 is dit resp. 30% vs. 17%. Ook maken jongvolwassenen zich meer bezorgd over hun toekomst dan 27-plussers (september 2020: 67% vs. 32%), drinken ze meer alcohol dan voor de coronacrisis, eten ze ongezonder en slapen ze slechter.

 

Laagopgeleiden
Laagopgeleiden ervaren een grotere impact van corona dan midden/hoogopgeleiden en hebben minder veerkracht. Ze voelen zich eenzamer, vervelen zich meer en zijn bezorgder over hun eigen gezondheid dan midden- en hoogopgeleiden.

Psychisch ongezonde mensen
Psychisch ongezonde mensen zijn kwetsbaarder in deze crisis en mijden de zorg vaker dan psychisch gezonde mensen. Zij mijden vaker zorg (37% vs. 23%), bewegen minder (37% vs. 25%), hebben meer zorgen over het verlies van hun baan (19% vs. 8%), eten ongezonder (20% vs. 7%) en slapen slechter (46% vs 12%) dan psychisch gezonde mensen.

Handelingsperspectief
Aan de hand van de vier onderzoeken en aanvullend literatuuronderzoek is een handelingsperspectief ontwikkelt, dat aangeboden wordt aan alle gemeenten in de regio. In samenwerking en/of met ondersteuning van de GGD NOG kunnen gemeenten daarnaast initiatief nemen op het gebied van leefstijlbevordering. Programma’s als de Gecombineerde Leefstijl Interventie, SLIMMER voor volwassenen en andere bewezen effectieve leefstijlprogramma’s voor kwetsbare doelgroepen kunnen hierbij ingezet worden. Juist de psychisch ongezonde mensen en andere kwetsbare groepen weten de weg naar dergelijke programma’s soms moeilijk te vinden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in