SWH en RTV Hattem sluiten samenwerkingsovereenkomst

Twee gebruikers van De Marke hebben elkaar gevonden om nauwer samen te werken. Hierover hebben beide stichtingen de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. Op woensdag 19 september hebben SWH en RTV Hattem de samenwerkingsovereenkomst getekend.

‘Tussen onze stichtingen was altijd al goed contact en wij zijn nu tot overeenstemming gekomen om nauwer samen te werken’, vertelt Mathilde Stam, directeur van SWH. ‘Wij sluiten hiermee ook goed aan bij de gedachte van het Kulturhus, wat De Marke uiteindelijk moet zijn’, vult Henk Leskens, voorzitter van RTV Hattem aan.

Leskens: ‘In de jaren dat ik raadslid was, verbaasde het mij dat de Kulturhusgedachte niet echt van de grond kwam. Met de komst van de bibliotheek is er een mooie basis om hier verder invulling aan te gaan geven. SWH is voor ons een goede partij om mee samen te werken, want onze omroep is er voor alle Hattemers. Samen met SWH onderzoeken wij de mogelijkheid om in onze programmering meer aandacht te geven aan de doelgroepen waarvoor SWH werkt.’

‘Wij hebben zoveel kennis in huis’, vervolgt Stam ‘denk aan thema’s als eenzaamheid, mantelzorg, cultuur en gezondheiden die willen wij graag inzetten voor programma’s van RTV Hattem.’

In De Marke is ruimte vrijgekomen en een deel daarvan gaan beide stichtingen samen huren. Dit is uniek voor De Marke, want zowel SWH als RTV Hattem hebben een huurcontract afgesloten waardoor ze een ruimte parttime huren.

‘Wij gaan nu terug naar de oude studio’, vertelt Leskens. ‘Dat is fijn, want die ruimte is destijds speciaal voor omroepdoeleinden gebouwd. De verhuizing wordt een hele klus, maar daarmee zijn wewel klaar voor de komende jaren wat betreft de infrastructuur voor de techniek. Door het parttime huurcontract is deze ruimte betaalbaar voor onze omroep.’

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in