Ondermijningshuis maakt signalen van ondermijning zichtbaar

In Hattem staat tijdelijk een Ondermijningshuis. Deze pop-uplocatie, een initiatief van de gemeenten op de Noord-Veluwe, helpt mee om signalen over ondermijning te herkennen. Het huis is geopend tijdens de Week tegen de ondermijning die duurt van 20 tot en met 24 juni. Media, professionals en vertegenwoordigers van andere bij ondermijning betrokken doelgroepen kunnen op afspraak verschillende themakamers in dit huis bezichtigen.

Ondermijning
Ondermijning is een breed begrip waarin allerlei onderwerpen passen. Met als gemene deler dat criminelen gebruik maken van legale middelen om illegale praktijken te organiseren. Bezoekers van de themakamers kunnen hierin rond kijken en zelf ervaring opdoen met situaties die gebaseerd zijn op de realiteit. Te zien zijn onder andere een voorbeeld van arbeidsuitbuiting, een situatie waarin witwassen plaatsvindt en er is een escaperoom aanwezig. Hierdoor leren bezoekers signalen die op ondermijning kunnen duiden beter herkennen. Ook wordt aangegeven wat je met deze signalen kunt doen.

Belangrijke functie
Burgemeester Marleen Sanderse vindt dat het Ondermijningshuis een belangrijke functie heeft. “Hoe kun je zien of merken dat er mogelijk iets niet in de haak is? En wat doe je vervolgens als je het idee hebt dat er iets niet klopt? Dit huis wijst op de risico’s van ondermijning en helpt mee om signalen daarvan beter te herkennen. Als samenwerkende organisaties vinden we de aanpak van ondermijning en het uitwisselen van kennis en ervaring hierover erg belangrijk. Maar we zijn voor een deel van de bestrijding ook afhankelijk van de oplettendheid van bijvoorbeeld inwoners en ondernemers. Daarom willen we hen laten zien waar ze op kunnen letten en waar ze terecht kunnen met eventuele signalen van ondermijning, zodat we samen zorgen voor een veilige stad en omgeving.”

Samenwerking
Een goede samenwerking tussen betrokken instanties is van belang om ondermijning succesvol aan te pakken. De gemeenten op de Noord-Veluwe werken in dit project dan ook nauw samen met de politie, FIOD, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, RIEC en  Slachtofferhulp. Er is dus ook aandacht voor het effect van ondermijning op (kwetsbare) doelgroepen.

Doelgroepen
Niet alleen media en professionals maar ook andere doelgroepen – onder wie ondernemers – worden in de gelegenheid gesteld om het Ondermijningshuis te bezichtigen.

1 REACTIE

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in