63 sollicitanten voor nieuwe burgemeester Hattem

De gemeenteraad van Hattem is supertrots dat zich voor de burgemeestersvacature 63 sollicitanten hebben gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-/waarnemend-)burgemeesters, 29 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 25 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente).

De overige 6 kandidaten komen uit het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 62 jaar. Er zijn 24 vrouwelijke kandidaten.

Naar politieke oriëntatie

CDA, 9
ChristenUnie, 12
D66, 7
Gemeentebelangen, 1
GroenLinks, 3
Lokale Partij, 4
PvdA, 7
SGP, 1
VVD, 16
Ongebonden, 2
Onbekend, 1

Gesprekken
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zal John Berends in april gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Aanbeveling
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. Die stelt -naar verwachting begin juni- de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden.

Beëdiging
Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester in september beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

Vertraging
Mocht de procedure vertraging oplopen door maatregelen die noodzakelijk zijn vanwege het coronavirus, dan worden de sollicitanten hierover geïnformeerd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in