‘We hebben wel wat uit te leggen aan de bewoners van Hattem’

Tijdens een openbare bijeenkomst informeerde wethouder Schipper de raadsleden over de bestrating van de Markt. De raadsleden hadden vooraf een nota gekregen met bijlagen. ‘De voorliggende stukken zijn geen opinienota,’ zei Schipper, ‘maar ik wil graag de gevoelens van de raadsleden weten.’

Proefvlakken krijgen onvoldoende
Projectleider Ronald IJsselsteijn gaf een presentatie van het uitgevoerde onderzoek naar de bestrating en de enquête die door 235 Hattemers is ingevuld. De vier proefvlakken zijn alle als onvoldoende beoordeeld, waarbij vlak 3 (direct voor de ingang van het Stadhuis) de minst slechte was. Ook de Welstandscommissie kreeg geen warme gevoelens van de proefvlakken. Technisch adviesbureau Kiwa Koac rapporteerde na uitgevoerd onderzoek dat alle vier de proefvlakken niet stevig genoeg zijn qua fundering.

Wat is er fout gegaan?

  1. De gebruikte stenen zijn niet maatvast. Dat is een eigenschap die bij natuursteen hoort. Dit betekent dat de stenen niet een mooie kubusvorm hebben, maar min of meer taps kunnen zijn. Als gevolg daarvan varieert de breedte van de voegen enorm.
  2. De aanbesteding is rommelig verlopen, doordat zaken tussentijds zijn aangepast. Ook heeft de gemeente zelfstandig keuzes gemaakt, zoals de keuze voor de stenen. Partijen wijzen nu de aansprakelijkheid af en wijzen naar elkaar.

Waarom natuurstenen en geen bakstenen?
De vorige gemeenteraad heeft het Ambitiedocument openbare ruimte historische binnenstad Hattemaangenomen. Hierin wordt gesproken over de beeldkwaliteit van de stadsvloer en de ambitie om de verschillende ruimtes van Korte Kerkhofstraat, Markt en Kerkplein samen te smeden tot één samenhangende stadsruimte. Naar analogie van het ambitiedocument is daarom voor de bestrating van het Kerkplein gekozen voor een eenheid en een natuursteen.
Het gebruik daarvan zou ook een eis zijn van Monumentenzorg aangezien het Kerkhof en de Andreaskerk rijksmonumenten zijn en natuursteen is een historisch materiaal dat hierbij hoort. Deze mogelijke eis verdient nader onderzoek.

Kosten
Het gebruik van natuurstenen is echter veel duurder dan een bestrating van bakstenen. Om de problemen van de beloopbaarheid van de Markt op te lossen lijkt een volledig nieuwe bestrating van gezaagd graniet de beste, maar dit is ook de duurste optie en zoals het eruit ziet veel duurder dan een bestrating van bakstenen. Een bijkomend probleem is dat gezaagd graniet in een massief betonbed geplaatst moet worden. Dit geeft frictie met de nutsbedrijven voor de toegankelijkheid van buizen en leidingen die in de grond liggen.

Wethouder Schipper vraagt de raadsleden dan ook mee te denken en aan te geven wat zij willen. Wil de raad zijn eigen ambitiedocument aanpassen? 
Ofwel: 
– Naar welk materiaal gaat de voorkeur uit?
– En wel gebied moet opnieuw bestraat worden?
In januari zal opnieuw overleg zijn met het doel tot een gerichter voorstel te komen dat vanuit het college naar de raad zal gaan.

Geld over de balk
Teun Juk zei in zijn slotwoord: ‘We hebben geld over de balk gegooid en dat moeten we verantwoorden aan de burgers. We hebben wel wat uit te leggen.’

Luister zaterdag 22 december naar Hattem Actueel voor een live interview met Wethouder Schipper.

3 REACTIES

  1. Als de kop een quote van een van de aanwezigen is, graag tussen hoge komma’s. Nu lijkt het of RTVHattem wat heeft uit te leggen.

  2. Naar mijn idee kunnen de voegen op gewenste breedte gefreesd worden, als de uitgefreesde voegen nadien met een 2 componenten (epoxy) mortel gevuld worden kan een vrijwel vlakke bestrating ontstaan. Het grootste voordeel hiervan is dat het bestaande STRAATWERK KAN BLIJVEN LIGGEN, je kunt het vak voor vak aanpakken zodat het MINDER OVERLAST voor de bewoners en bezoekers van Hattem geeft en het moet GOEDKOPER TE REALISEREN zijn.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in