Cultuurfonds Hattem bestaat een jaar

Het Cultuurfonds Hattem bestaat een jaar. Reden voor het bestuur om samen met de donateurs terug te blikken, maar vooral vooruit te kijken.

In het eerste jaar dat het Cultuurfonds in Hattem actief is werden verschillende initiatieven ondersteund. Zo konden dankzij de bijdrage van het Cultuurfonds de fleurige hanging baskets in de binnenstad worden gerealiseerd en kregen onder andere Jubilate Deo, Theater productie de Omzieners, het festival New Orleans in Hattem, stichting Hattemer Beiaard en het Kerstevent van Ontwaakt, waar ouderen centraal stonden, een steuntje in de rug. Ook in de toekomst blijft het Cultuurfonds Hattem zich samen met alle Hattemers inzetten om onze mooie stad op het gebied van natuur en cultuur nog mooier te maken. Hattemers met een initiatief, die voldoen aan de doelstelling van het fonds, kunnen een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Hattem.

Nu er vanuit de overheid steeds minder geld beschikbaar komt voor projecten wil het Cultuurfonds Hattem samenbindende initiatieven en projecten ondersteunen. Om dit te kunnen blijven doen is het Cultuurfonds op zoek naar donateurs. Het Cultuurfonds Hattem is een CultuurFonds op Naam, onder beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens is het Cultuurfonds vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw bijdrage, klein of groot, zijn welkom op bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 3333 18 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds onder vermelding van Cultuurfonds Hattem.

Voor meer informatie: Cultuurfonds Hattem, Kerkhofstraat 2, 8051 GG Hattem. Telefonisch te bereiken via 06 – 51 39 25 28 of per mail: cultuurfondshattem@gmail.com