Aanleg windmolenpark Hattemerbroek van start

De eerste werkzaamheden voor de realisatie van vier windturbines bij knooppunt Hattemerbroek zijn deze week van start gegaan. Initiatiefnemer Jan van Werven en wethouder Bob Bergkamp van Oldebroek deden – op gepaste afstand van elkaar – een symbolische starthandeling.

Tegenover de bouw van de windmolens is jarenlang strijd gevoerd door onder meer omwonenden en de VLMH. Uiteindelijk besliste de Raad van State in 2019 dat de molens gebouwd konden worden.

De 4 windmolens zijn gepland in de polder nabij het knooppunt Hattemerbroek en zullen in een lijn evenwijdig aan de N50 komen te staan. Deze kaart geeft bij benadering weer waar de molens kunnen komen te staan.

Voorgeschiedenis
Jan van Werven zette in 1997 de eerste ideeën op papier voor het windmolenpark. “Na 22 jaar van papierwerk, meedenken van de omgeving en aanpassingen, is het plan nu volledig goedgekeurd en kan de bouw starten, de symbolische start is een behoorlijke mijlpaal.”

Duurzame energie voor 11.000 huishoudens
De vier windturbines van leverancier Vestas die langs de N50 bij Hattemerbroek verrijzen, krijgen een tiphoogte van 150 meter en een ashoogte van 90 meter. Jaarlijks wekken de turbines voldoende duurzame energie op voor het verbruik van 11.000 huishoudens. “Ik ben blij met de duurzame energie die de windturbines opwekken. Ook in Oldebroek moeten we zorgen voor evenveel duurzame opwek als verbruik. Met de turbines komen we weer een stap dichter bij een klimaatneutraal Oldebroek. Door inwoners van Hattemerbroek en omgeving de mogelijkheid te bieden financieel te participeren, worden niet alleen de lasten maar ook de lusten gedeeld. Belangrijk voor het draagvlak van dit soort ingrijpende projecten”, aldus wethouder Bob Bergkamp van Oldebroek.

Inwoners delen mee in de opbrengsten
Inwoners in de directe omgeving (binnen 1.500 meter) van de windturbines krijgen jaarlijks een tegemoetkoming in de energiekosten. Daarnaast wil Van Werven inwoners de mogelijkheid bieden om financieel te participeren en komt er een duurzaamheidsfonds. Daarover volgt het 1e kwartaal 2021 meer informatie.

Tijdelijke afrit
Het project start met grond- en verhardingswerkzaamheden. Vanaf november dit jaar komt er een tijdelijke afrit vanaf de A28 bij Hattemerbroek om de onderdelen van de windturbines aan te voeren. Jan van de Wiel, projectcoördinator namens Van Werven: “De rotorbladen van de windmolens zijn 60 meter lang en kunnen via de huidige infrastructuur niet op de projectlocatie komen. Op speciale diepladers worden deze, over de tijdelijke afrit, vervoerd naar de locatie. Daarom is deze afrit onmisbaar.”

Kabels trekken
Naast deze werkzaamheden worden er vanaf september kabels getrokken over een afstand van meer dan 8 km: van Hattemerbroek tot achter de oude papierfabriek in Wapenveld. Ook dat is een flinke, maar noodzakelijke klus. De voorbereidende werkzaamheden en het aanleggen van de fundering voor de windturbines lopen van september tot en met december. Naar verwachting worden de windturbines zelf in maart/april 2021 geplaatst en is het project volgend jaar juli klaar.

Meer info op www.windmolenparkhattemerbroek.nl.

Door mediapartner LoCourant.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in