Inkoopbeleid gemeente: kansen voor lokale ondernemers

HATTEM – Op 6 december stelde het college van B&W een herziening van de inkoopvoorwaarden en het inkoopbeleid van de gemeente vast. Geen groot nieuws voor de meeste mensen, maar wel van belang voor lokale ondernemers. Is er voor hen iets veranderd in het aankoopbeleid?

Regionaal inkoopbeleid
De gemeente Hattem werkt voor het inkoopbeleid samen met andere gemeenten op de Noord-Veluwe. Als enkele jaren stellen deze gemeenten samen hun inkoopbeleid vast. Onderdeel daarvan is steevast dat lokale en regionale ondernemers een goede kans krijgen wanneer er gemeentewerk wordt aanbesteed.
Op 6 december stelde het college een nieuwe versie van dit beleid vast, waarin er nog steeds aandacht is voor aanbieders van diensten en producten in onze gemeente.

Actuele regeling
Volgens de regels die ook voor de gemeente Hattem gelden, houdt zij waar mogelijk rekening met lokale en regionale Ondernemers en het MKB. Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen zonder dat dit mag leiden tot discriminatie van een bepaalde groep ondernemers. De gemeente Hattem geeft hieraan invulling door waar mogelijk:

  • Gebruik te maken van ‘percelen’ in aanbestedingen. Dit betekent dat onderdelen van de aanbesteding ook lokaal kunnen worden aanbesteed, terwijl dat voor de hele aanbesteding wellicht niet mogelijk zou zijn.
  • Het aangaan van combinaties en onderaanneming toe te staan;
  • Oog te hebben voor sociale ondernemingen (artikel 2.82 Aanbestedingswet 2012;
  • Administratieve lasten te verminderen;
  • Het hanteren van onnodig zware geschiktheids-, selectie- en gunningscriteria te voorkomen.
  • Bij onderhandse aanbestedingen waar mogelijk minimaal één offerte bij lokale ondernemers aan te vragen.

De gehele actuele regeling kan HIER worden gedownload. De aanbestedingen van de regio Noord-Veluwe zijn te vinden op de aanbestedingskalender.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in