Meer biodiversiteit in Hattem

Wanneer het om het belang van het milieu gaat, wordt er vaak gedacht aan het beperken van de CO2-uitstoot, een energievergelijker raadplegen voor duurzame energie en afval scheiden. Dit is uiteraard goed voor een beter milieu, maar ook het op peil houden van de biodiversiteit is onderdeel van het creëren van een beter milieu. Hattem gaat hier nu mee aan de slag.

Biodiversiteit
De meeste mensen hebben wel eens van het begrip biodiversiteit gehoord, maar de exacte betekenis is niet voor iedereen duidelijk. Biodiversiteit gaat over het aantal verschillende levensvormen in een bepaald gebied. Hiermee kan een compleet ecosysteem bedoeld worden, zoals de biodiversiteit op de gehele aarde, maar ook op lokaal niveau. Met de biodiversiteit in Nederland of in de gemeente Hattem, wordt het dieren- en plantenleven binnen dit gebied bedoeld. Dit gaat dan om bijvoorbeeld het leefgebied van diverse soorten vogels, insecten of kleine zoogdieren die in dit gebied voorkomen. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren, ook in Hattem, flink op achteruit gegaan. Dit komt door verstedelijking. Hierdoor krijgt de natuur onvoldoende plek, is er onvoldoende voedsel voor dieren en sterven dieren en planten uit.

Biodiversiteit bevorderen
De gemeente Hattem heeft samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland de handen ineen geslagen om bewoners te helpen bij het stimuleren van de biodiversiteit. Veel bewoners genieten van al het moois wat de natuur in hun eigen tuin te bieden heeft, zoals de vogels, egeltjes en bijen. Vooral bijen en egels hebben het tegenwoordig erg moeilijk en kunnen wel een handje geholpen worden. Wanneer bewoners niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken, dan kunnen zij zich aanmelden bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. In het programma zijn adviezen aan bewoners opgenomen, maar ook het uitdelen van nestkastjes, insectenhotels en informatieavonden (wanneer het weer kan) om inwoners op een goede wijze de biodiversiteit in eigen tuin of grondgebied in stand te laten houden.

Gratis advies
Na aanmelding krijgt de inwoner bezoek van een expert van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Samen met de expert wordt het terrein nagelopen om te kijken hoe de biodiversiteit hier geholpen kan worden. Dit kunnen allerlei maatregelen zijn. Zo wordt er voor de bewoners die dit willen een gratis beplantingsplan opgesteld. Dit is het meest effectief om bepaalde vogels, insecten en kleine zoogdieren aan te trekken. Er zal ergens in de komende winter een datum geprikt worden, waarbij de inwoners gratis een nestkastje kunnen ophalen en/of het benodigde plantmateriaal. Dit kan direct aangebracht worden en helpt ook per direct de biodiversiteit. In het voorjaar krijgen deze inwoners thuis een pakket met zaden geleverd. Deze zaden kunnen gezaaid worden, waardoor er een veelheid aan diverse soorten wilde bloemen en planten kan groeien. Hiermee wordt een ideaal gebied voor bijen, vogels en andere insecten gecreëerd. Wanneer heel Hattem hieraan deelneemt, zal de biodiversiteit in de gemeente behoorlijk kunnen worden verbeterd of in ieder geval in stand worden gehouden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in