CDA Hattem wil een lokale aanpak van de energiecrisis.

Gas en licht zijn duurder dan ooit. Veel huishoudens, verenigingen en ondernemers komen daardoor in de knel. Dit vraagt om een lokaal maatwerkplan in aanvulling op rijksbeleid en provinciebeleid.  In dat kader heeft CDA Hattem vragen gesteld aan het college.

CDA vraagt onder meer aandacht van het college voor de aanpak van het minimabeleid. Om het aanvragen van de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum makkelijker te maken dient er een button op de homepagina van de gemeentelijke website te komen.

De partij wil daarnaast graag weten hoeveel Hattemers de toeslag van €1300,- inmiddels hebben ontvangen. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het niet-gebruik van deze regeling. Onbekendheid met de regeling, schaamte en wantrouwen spelen daarbij een rol, zo blijkt uit landelijk onderzoek.

Vraag is ook of het mogelijk is de regeling aan te passen naar inkomens tot maximaal 140% van het sociaal minimum, zoals elders gebeurt. De energiecoaches kunnen worden ingezet om Hattemers te helpen te besparen.

Wellicht moeten verenigingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur (waaronder musea) gesteund worden. Het CDA Hattem pleit voor een gemeentelijke duurzaamheidsimpuls voor verenigingen of instellingen met een eigen accommodatie. Dit moet tijdig in beeld komen in verband met de gemeentebegroting en de najaarsnota.

Ook de Hattemer ondernemers krijgen te maken met hoge energielasten en voor hen moet gekeken worden hoe het noodfonds van de Rijksoverheid benut kan worden.

Ook moet worden onderzocht wat de energieprijs betekent voor de exploitatie van het stadhuis en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de gemeentebegroting.

Tot slot moet ook gekeken worden waar bespaard kan worden bij openbare verlichting en verwarming van overige gemeentelijke gebouwen zoals sportzalen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in