Gemeenten pleiten bij informateur voor pauze in proces Lelystad Airport

Zes Gelderse gemeenten, waaronder Hattem, pleiten bij informateur Hamer voor een ‘pas op de plaats’ in het proces rond Lelystad Airport. Volgens de gemeenten is een herziening van de plannen nodig, zodat burgers vertrouwen in de overheid terug kunnen krijgen. Het nieuwe kabinet moet daarom, volgens deze gemeenten, eerst goede onderzoeken uitvoeren en pas daarna een besluit nemen over het vliegveld.

De brief aan informateur Mariëtte Hamer is ondertekend door Epe, Elburg, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst. Volgens de gemeenten heeft de gang van zaken rond de opening van Lelystad Airport het vertrouwen van burgers in de overheid de afgelopen jaren behoorlijk geschaad.

‘Verkeerde berekeningen in milieueffectrapportages, het niet (kunnen) nakomen van beloftes rondom randvoorwaarden, onjuiste toepassing van natuurwetgeving en onnavolgbare inzet van stikstofruimte voedt de maatschappelijke weerstand tegen de komst van het vliegveld. Het missen van herkenning en begrip in de reacties op de zienswijzen versterken dit effect’, schrijven de gemeenten.

Drie stappen
Daarom pleiten zij voor drie stappen die een volgend kabinet moet nemen. Eerst moeten alle ingediende zienswijzen op de Luchtvaartnota worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt worden. “Zo kan die Luchtvaartnota van de samenleving zijn. Kies niet bij voorbaat voor groei, maar weeg het af tegen de negatieve effecten voor mens en dier.”

Vervolgens is het volgens de gemeenten nodig dat duidelijk wordt hoe het luchtruim straks verdeeld wordt. Omdat dat nu nog niet duidelijk is, zijn ook de gevolgen voor de inwoners van de zes gemeenten nog onduidelijk. Pas nadat dat allemaal is gedaan, kan volgens de gemeenten een besluit worden genomen over het al dan niet openen van Lelystad Airport.

Breed gedragen plan
Volgens de gemeenten heeft het volgende kabinet ruim de tijd om hiermee aan de slag te gaan. “De gevolgen van de COVID-crisis zullen met name in de luchtvaartsector nog lang doorwerken”, schrijven zij. “Dit geeft tijd om samen met de samenleving tewerken aan een breed gedragen plan voor de toekomst van de luchtvaart.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in