Geslaagd en ontspannen eerste Hezenberg Midzomer MuziekFestival

‘Noteer alvast zaterdag 15 juni 2019 in uw agenda’, daarmee sloot de initiatiefnemer het eerste Hezenberg Midzomer MuziekFestival af. De bijna 200 bezoekers genoten op dat moment van het dessert en gingen daarna naar het derde en laatste concert. De Lionsclub Hattem en de Rotaryclub Hattem-Heerde organiseerden op 16 juni een zeer geslaagd en ontspannen festival met hoogstaande en intieme klassieke muziek.
Het Matangi kwartet speelde, omlijst door de dwarrelende bloesem, twee schitterende strijkkwartetten van Beethoven en Mendelssohn. Duo Macondo ontroerde met een intens vertolkte compositie van Messiaen en vocaal ensemble EVA liet de kapel zinderen met hun zes prachtige stemmen.
Het festival bood de gasten een unieke kans om Landgoed de Hezenberg te leren kennen. De directeur was meteen enthousiast over het bijzondere initiatief. Het past binnen het voornemen om naast de dagelijkse begeleiding en zorg voor de gasten op het landgoed ruimte te geven aan bredere activiteiten passend binnen de aard van de Hezenberg.
Op het middenterrein, zie foto, waren grote tenten neergezet waar vooraf en tussen de concerten door gegeten en gedronken werd. Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door leden van de Rotary en de Lions samen. De twee voorzitters kijken bijzonder trots terug. De opbrengst van het festival gaat naar “Bouwdorp Hattem” dat eind augustus wordt gehouden.