HAVO maakt bezwaar tegen voorgenomen besluit B&W voor vestiging derde supermarkt

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen de HAVO en B&W is de ondernemersvereniging geïnformeerd over het voorgenomen omgevingsbesluit voor de vestiging van een derde supermarkt in Hattem op ’t Algemene Veen. Het gaat hier om een wijziging van het bestemmingsplan dat het college in stemming zal brengen.

De Havo heeft bezwaren tegen dit besluit, omdat het volgens de vereniging de winkelstructuur in Hattem ernstig bedreigt. Volgens de HAVO zijn veel Hattemers op de korte termijn wellicht blij met een discounter buiten de stadskern, maar op lange termijn kan dit een grote, nadelige invloed hebben voor het winkelbestand in de binnenstad.

Detailhandelsvisie
De zorg van de HAVO is niet nieuw. In 2016 verscheen het onderzoeksrapport Visie detailhandel en binnenstad Hattem. Destijds was al sprake van een derde supermarkt op ’t Algemene Veen. Maar in het rapport, dat de instemming heeft van zowel de HAVO, B&W als de gemeenteraad staat duidelijk dat het niet doorgaan van een derde supermarkt kan bijdragen aan de versterking van de positie van de binnenstad.

Sterke binnenstad behouden
Hetty Scholtens van de HAVO zegt hierover: “Wij begrijpen niet dat het college en de Raad niet pal achter hun stad gaan staan en zorgen dat hun stad een sterk winkelgebied blijft. Wij zijn niet tegen een derde supermarkt en het maakt ons ook niet uit of dit een Lidl of Aldi is, maar wij hebben bezwaar tegen de plaats. De HAVO wil een sterke binnenstad houden en behouden.”

Middenstand steunt verenigingen
Volgens de HAVO realiseren inwoners van Hattem zich onvoldoende dat de lokale middenstand een belangrijke bijdrage levert aan het publiek domein in de vorm van sponsoring aan allerlei lokale verenigingen. Veel activiteiten zoals de sinterklaasintocht, het ophangen van feestverlichting en heel veel evenementen in de stad komen tot stand, omdat de ondernemers daar reclamebelasting voor betalen én de organisatie voor hun rekening nemen.

Heroverweging besluit
“Wij hebben het gevoel te moeten vechten tegen politieke onwil,” aldus Scholten. “Wij kunnen niet begrijpen dat er niet breder gekeken wordt.”
Hiermee wordt bedoeld dat er plannen waren van private partijen, bijvoorbeeld om in de woon-zorg-zone appartementen te bouwen met winkelruimte en parkeerplaatsen.
“Deze partijen hebben geprobeerd in contact te komen met de gemeente, maar hebben nul op rekest gekregen. Alleen een formele aanvraag zou men in behandeling willen nemen, maar daar zou men niet veel van hoeven te verwachten. Het Raadsbesluit van 2015 was genomen en een heroverweging staat men niet voor open. De gemeente Hattem is op de hoogte van onze mening en zorgen, het helpt alleen tot op heden niet in het wijzigen van hun besluit. De HAVO heeft inmiddels hulptroepen verzameld in de vorm van Inretail en de Nationale winkelraad die onze vereniging bij gaan staan in een mogelijke procedure,” besluit Scholten.

Voorontwerpbestemmingsplan
In juni 2019 is door de gemeente een inloopavond gehouden over de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan Lidl, Populierenlaan 10-14d, Hattem. De vestiging van deze supermarkt is een onderdeel van de gehele transformatie van het bedrijventerrein Het Veen naar een toekomstige woongebied met de daarbij bijbehorende voorzieningen.

Toestemming Provincie
Voor de vestiging van een filiaal van Lidl is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De provincie Gelderland heeft tot nu toe aangegeven niet in te stemmen met de bestemming detailhandel op deze plek. Of de provincie bereid is haar standpunt te wijzigen is niet bekend, maar wel een voorwaarde voordat er een Lidl komt aan de Populierenlaan.

3 REACTIES

  1. Het verstandig besluit van de Havo om bezwaar te maken tegen de locatie van de derde supermarkt. Het stadsbestuur is in deze weer eens kortzichtig.

  2. Het stadsbestuur geef ik groot gelijk. Hattem zuid heeft totaal geen faciliteiten en deze is dus hard nodig. Zuid verdient een supermarkt, maar dat zal de boni en AH wel niet aanstaan. Die proberen alle concurrentie te torpederen. En de afstand van het centrum tot AH of de toekomstige LIDL is nagenoeg gelijk, dus een compleet waardeloos en niet-steekhoudend argument. De HAVO moet niet zeuren, want zo jaag je een aanzienlijk deel van je huidige clientele tegen je in het harnas. Hup, LIDL!!

  3. Die Havo moet niet zeuren is geen ruimte in de binnenstad voor zo.n supermarkt mensen willen graag de auto parkeren bij n supermarkt en daar is al helemaal geen plaats voor .

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in