Vanaf Koningsdag weer heen en weer met ’t Kleine Veer!

’t Kleine Veer vaart vanaf Koningsdag, vrijdag 27 april, weer over de IJssel van Hattem naar Zwolle en vice versa. Het zet dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur voetgangers en fietsers de IJssel over.

Je kunt als wandelaar of fietser gebruikmaken van deze unieke, historische overtocht. Uniek vanwege het prachtige uitzicht over de IJssel en de uiterwaarden, uniek vanwege de rijkdom aan weidevogels die je hier kunt zien en uniek door de boottocht zelf.

De overtocht kost € 1,- voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen. Een tienvaartenkaart kost € 8,-. ’t Kleine Veer vormt een voet- en fietsverbinding tussen Hattem en Zwolle en maakt deel uit van een landelijk voet- en fietspadennet. Door ’t Kleine Veer ontstaat er, samen met de veerdiensten in Zalk, Wijhe, Olst en Deventer, een recreatieve route aan weerszijden van de IJssel.