Welke provinciale partijen zijn voor een supermarkt aan de Populierenlaan?

Woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Binnenkort neemt de provincie een belangrijk besluit voor Hattem, namelijk of wel óf niet een ontheffing wordt verleend voor vestiging van een supermarkt aan de Populierenlaan.

RTV Hattem was benieuwd naar de mening van de poltiieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Wij hebben deze 15 partijen de volgende vraag voorgelegd:
Is uw partij genegen om een ontheffing van de omgevingsverordening te verlenen voor de vestiging van een supermarkt in Hattem, of staat uw partij (nog steeds) achter het standpunt zoals de provincie Gelderland dat eind 2015 heeft ingenomen? (Zie de tekst daarvan hieronder).

Slechts 5(!) van de aangeschreven partijen hebben (ondanks een herhaald verzoek) gereageerd en dit zijn de ontvangen antwoorden:

Partij Antwoord
VVD Geen reactie ontvangen.
CDA Geen reactie ontvangen.
D66 Geen reactie ontvangen.
SP De SP ziet geen reden af te wijken van het standpunt van de provincie uit 2015. ‘We zijn geen fan van perifere winkels, we zijn ook geen fan van elkaar kapot concurrerende grote ketens die ook nog de kleinere winkels eruit duwen. Zo groot is Hattem niet dat je ook aan de buitenkant nog een winkel nodig hebt. Bovendien, Zwolle ligt om de hoek met een enorm winkelaanbod. Kortom: niet doen.’
PvdA De PvdA Gelderland is tegen perifere supermarkten. ‘Daarin worden we ook gesterkt door de Provinciale Omgevingsverordening.
De situatie in Hattem wijkt nu in zoverre af ten opzichte van 2015 dat er nu een woonwijk om de beoogde locatie voor een derde supermarkt heen gepland is, daarmee komt deze supermarkt op een plek waar deze een duidelijke wijkfunctie heeft. Op basis daarvan zouden we nu op een andere manier reageren op een dergelijk verzoek.’
PVV Geen reactie ontvangen.
CU ‘Het gebied waar het hier over gaat, is nogal in ontwikkeling – en dan is 2015 lang geleden. Wat de ChristenUnie betreft, zou deze situatie opnieuw beoordeeld moeten worden in het licht van de actuele ontwikkelingen. Dit gebied ontwikkelt zich tot steeds meer een gemengd gebied en dat is anders dan in de tijd van de afweging die ten grondslag ligt aan het besluit van 2015. Belangrijk is dat voorzieningen als winkels en woningen in elkaars nabijheid liggen.’
SGP Geen reactie ontvangen.
GroenLinks ‘Wij staan nog steeds achter het eerder genomen besluit.
We zien geen aanleiding hiervan af te wijken.
Overigens is dit een eerste reactie, het kan zijn dat er omstandigheden zijn gewijzigd die een andere afweging mogelijk maken.
Van deze wijzigingen is mij iets bekend, maar de vraag is of dit voldoende zal zijn voor een ander besluit.’
PvdD Geen reactie ontvangen.
50Plus ‘Als het winkelgebied niet is veranderd en men wil toch het centrum als centrum laten functioneren dan kunnen wij nog steeds achter het standpunt staan die de provincie in 2015 heeft ingenomen.’
FvD Geen reactie ontvangen.
Denk Geen reactie ontvangen.
Code Oranje Geen reactie ontvangen.
Jezus leeft Geen reactie ontvangen.

 

Brief Gedeputeerde Staten
Eind 2015 heeft Gedeputeerde Staten de provincie Gelderland in een brief aan het college van Hattem geschreven geen ontheffing van de omgevingsverordening te geven die hiervoor nodig.

Het standpunt van de provincie Gelderland is in hun brief eind 2015 als volgt verwoordt:

,,Het provinciaal omgevingsbeleid is, voor zover het betrekking heeft op detailhandel, gericht op het behoud en versterken van krachtige winkelcentra, waarbinnen supermarkten bij voorkeur een plaats hebben. Onderzoek toont aan dat supermarkten een versterkende werking hebben op centrumgebieden indien zij daar gevestigd zijn. Het provinciaal beleid is samen met gemeenten en regio’s tot stand gekomen. Via het omgevingsbeleid proberen we in samenwerking met onze partners maatwerk te leveren.

De beoogde nieuwe locatie is perifeer gelegen en sluit niet aan bij een bestaand winkelgebied. Gezien het genoemde omgevingsbeleid, dat onder andere economisch krachtige stadscentra ten doel heeft, draagt het toevoegen van een supermarkt op een perifere locatie niet bij aan de beleidsdoelen van de omgevingsvisie. Wij zijn dan ook van mening dat de vestiging aan de Populierenlaan strijdig is met het provinciale omgevingsbeleid.”

Provinciale Staten bepaalt de richting
Een tweetal partijen maakte de aanvullende opmerking dat het besluit over een omgevingsvergunning bij het dagelijks bestuur van de provincie ligt. Dus in handen van Gedeputeerde Staten (GS). GS wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen de richting, Gedeputeerde Staten geven invulling aan het uitvoeren van het beleid.
Na de provinciale verkiezingen van 20 maart kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de GS voor een periode van 4 jaar en daarmee kiezen zij ook voor de toekomst van Hattem.

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in