Oud en zelfstandig in Hattem

Twee dagen geleden bracht de Landelijke Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen advies uit aan de Tweede Kamer over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil de houden. De titel van het rapport is: ’Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies.’

Dit advies van de commissie betekent niet dat ouderen op reis moeten gaan, maar dat zij zelf de regie moeten nemen. De aanbeveling REIS staat voor: Regie – Eenvoud – Integrale benadering – Samenwerking.

De aanbevelingen leiden uiteindelijk tot drie adviezen:

  • Ga (ver)bouwen – door de fysieke woonomgeving aan te passen kan de oudere langer zelfstandig blijven wonen.
  • Ga digitaal – zowel ouderen als zorgaanbieders moeten meer gebruik maken van digitale technologieën met als doel de oudere meer regie te geven.
  • Werk samen – in de toekomst hebben steeds meer ouderen professionele zorg nodig en die kan alleen georganiseerd worden door lokaal en regionaal samen te werken.

Binnenkort gaat de Tweede Kamer in debat over het rapport.
Ook in Hattem wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig en ouderen ervaren het als prettig om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen waar ze de weg weten en de mensen kennen. Daar komt bij dat de voorwaarden om elders te wonen zijn verscherpt. Zoals het vroeger was, is het tegenwoordig niet meer.

Hulpmiddelen
Het gevolg daarvan is, dat mensen soms ook tegen obstakels aanlopen door het langer thuis wonen. Gelukkig is men zelf vaak creatief en zijn er talloze hulpmiddelen mogelijk. Sommige hulpmiddelen kan men zelf aanschaffen, voor andere kan men een indicatie aanvragen bij de zorgverzekering of gemeente.
Verder kan er eenzaamheid op de loer liggen als je alleen woont en niet meer zo mobiel bent. Of wat te denken van de praktische klussen in en rondom het huis die eigenlijk teveel zijn voor de oudere.

SWH biedt hulp
Stichting Welzijn Hattem zet zich in voor deze groep ouderen. Sinds vorig jaar krijgen bijvoorbeeld alle mensen die 75 jaar worden een uitnodiging voor een huisbezoek. Tijdens dat gesprek wordt onder andere gekeken waar mogelijke knelpunten liggen in het zelfstandig wonen. Het is goed om te weten dat iedereen een dergelijk gesprek kan aanvragen, ongeacht leeftijd of persoonlijke situatie. De vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem kunnen vertellen van wie en waar men hulp kan krijgen.

Vrijwilligers en maatjes
Naast deze vrijwillige ouderenadviseurs zijn er meerdere vrijwilligers die zich inzetten voor de ouder wordende Hattemer. Op dit moment is SWH bijvoorbeeld op zoek naar een vrijwilliger die af en toe kan helpen met het onderhouden van een tuin, maar ook maatjes voor mensen die wat aanspraak kunnen gebruiken zijn van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op de website www.swhattem.nl . Bellen kan ook naar 038-4432881 of stuur een e-mailen info@swhattem.nl

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in