Geen geitenpaadjes voor Hattemerpoort?

Het stikstofbeleid in Nederland zet ook de woningbouw in Hattem flink onder druk.
Bij woningbouw wordt bij de productie van de benodigde bouwmaterialen en het transport stikstof geproduceerd. Deze stikstofproductie moet vermeld worden en vormt een onderdeel van de bouwvergunning. Bouwbedrijven hoefden slechts “te melden” hoe groot hun stikstofbelasting was op kwetsbare natuur, zoals “Natura2000-gebieden”.
Deze melding viel onder de PAS-regeling (Plan Aanpak Stikstof).

Bouwstop
In mei 2019 oordeelde de rechter echter dat zo’n “melding”, in het kader van Europese richtlijnen, niet voldoende was, maar dat er daadwerkelijke berekening gedaan moesten worden, waarop een vergunning dan zou worden gebaseerd. De PAS-melders voelden zich benadeeld, bouwstops dreigden en de overheid zocht naar wegen deze PAS-melders tegemoet te komen. Voor de bouw betekende dit dat voortaan gebruik kon worden gemaakt van de zogenoemde “partiële bouwvrijstelling”.

Porthos
In een rechtzaak rond een bouwproject (“Porthos”) in het westen van Nederland oordeelde de rechter onlangs echter dat die “bouwvrijstelling” ook in strijd is met Europese wetgeving. Dit “geitenpaadje” werd geblokkeerd.
Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor alle bouwprojecten in Nederland, ook in Hattem, waar ook gebruik wordt gemaakt van de partiële bouwvrijstelling

Vragen
HattemCentraal vraagt de wethouder zo spoedig mogelijk in kaart te brengen wat de gevolgen zijn op toekomstige (woning)bouwplannen in Hattem nu de Arius-(stikstof)berekening bestemmingsplan Hattemerpoort niet meer voldoet aan de voorwaarden. De zogenoemde Porthos-uitspraak kan gevolgen hebben voor toekomstige Hattemse bouwplannen.
Gina Guldenaar van HattemCentraal wil daarom van de wethouder op korte termijn weten welke gevolgen deze uitspraak heeft op de te bouwen woningen in Hattem. “We hebben in Hattem al een tekort aan woningen voor onze Hattemers aldus Guldenaar, “Komen plannen van onder andere nieuwbouw De Bongerd, bouw sociale huurwoningen en of de bouw op de Woon-zorgzone in gevaar door deze uitspraak”?

Uitstel bestemmingsplan
Bestemmingsplan “Hattemerpoort” ligt middenin het Natura2000-gebied, een gebied dat voor planten en dieren een overgangsgebied vormt tussen de Veluwe en Overijssel.
De bouwvrijstelling voor bestemmingsplan Hattemerpoort is nu niet meer geldig. Daarom moet er met terugwerkende kracht alsnog berekend worden wat de stikstof-uitstoot is in de realisatiefase van een project. Om die reden is het vaststellen van dit bestemmingsplan tijdelijk van de raadsagenda gehaald.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in