Vestiging Lidl in Het Veen stapje dichterbij

Het college van B&W heeft een anterieure overeenkomst gesloten met Lidl voor de vestiging van een supermarkt aan de Populierenlaan 14 te Hattem. Dergelijke overeenkomsten kunnen een gemeente en een particuliere eigenaar sluiten voorafgaand aan de vaststelling van de planologische maatregel. Dit betekent dat details tussen de gemeente en Lidl nog nader uitgewerkt moeten worden, maar dat men in principe overeenstemming heeft bereikt over de grondexploitatie, in dit geval de bouw van een supermarkt met voorzieningen voor laden en lossen en een bijbehorende parkeervoorziening.

‘Voorziet in behoefte’
Het college van B&W geeft aan dat een supermarkt aan de Populierenlaan 14 ‘voorziet in een behoefte, zorgt voor werkgelegenheid en het geeft een impuls aan de herontwikkeling van bedrijventerrein Het Veen.’

Ontwerpbestemmingsplan

Impressie plattegrond gewenste situatie

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 18 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het Stadhuis. Om het plan aldaar in te zien, moet vooraf een afspraak te worden gemaakt via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer 038-4431616.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.hattem.nl .

Bezwaar indienen niet mogelijk
De ondernemersvereniging HAVO heeft steeds gecommuniceerd tegen de vestiging van een derde supermarkt buiten de binnenstad te zijn. Het college van B&W meldt echter op de gemeentepagina dat tegen de anterieure overeenkomst geen zienswijzen of bezwaren kunnen worden ingediend.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in