Groen licht voor ontwikkelingen Bedrijvenpark H2O en aansluiting A28

Om van Bedrijvenpark H2O een succes te maken hebben de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek samen het zogenaamde ‘Vernieuwd Perspectief’ opgesteld. Dit zorgt ervoor dat nu ook regionale bedrijven en bedrijven met een hogere milieucategorie zich op Bedrijvenpark H2O kunnen vestigen. Ook het verplaatsen van de op- en afrit van de A28 maakt onderdeel uit van het Vernieuwd Perspectief. De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de verzet- en beroepsprocedures. Daarmee zijn de bestemmingsplannen voor het Oldebroekse deel van Bedrijvenpark H2O en de te verplaatsen aansluiting op de A28 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan voor het Hattemse plandeel bevindt zich nog in de beroepsfase.

Ben Engberts, wethouder van de gemeente Oldebroek: “Met deze uitspraak kunnen we aan de slag. Het Vernieuwd Perspectief is voor het grondgebied van de gemeente Oldebroek in de uitvoeringsfase beland. Op dit deel van het bedrijvenpark kunnen zich nu naast de ondernemers vanuit de H2O gemeenten ook regionale bedrijven vestigen en ook is er ruimte voor bedrijven met een hogere milieucategorie. Ook geldt vanaf nu het beeldregieplan voor de stedenbouwkundige ambities van het park. We maken hierover aan de voorkant afspraken met nieuwe gegadigden. Zo kunnen we slagvaardiger inspelen op wat de markt vraagt. En het werkt: dat zien we aan de verkopen, ontwikkelingen en realisaties”.

Verkenner
Ook het plan voor de nieuwe aansluiting A28 bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het bedrijvenpark H2O krijgt een rechtstreekse aansluiting op de A28. Zo wordt dit bedrijvenpark nog aantrekkelijker. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft zich onlangs garant gesteld voor de financiële dekking in ruil voor het aanstellen van een verkenner die moet onderzoeken op welke wijze de gemeenten in de kop van de Noord Veluwe intensiever gaan samenwerken. Maandag 20 mei spreekt de raad van Hattem over het formulieren van de opdracht voor deze verkenner.

Provincie verantwoordelijk
Met de provincie Gelderland en ook Rijkswaterstaat hebben de H2O-gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor de uitvoering. De verwachting is dat de nieuwe aansluiting in 2021 klaar is. Wethouder Ben Engberts: “Een win-win situatie die snel gerealiseerd kan worden. Zowel voor de bedrijven op Bedrijvenpark H2O, maar zeker ook voor het verbeteren van de verkeerssituatie in Wezep is dit duidelijk positief. Een geweldig mooi resultaat waar we erg blij mee zijn.”

Plandeel Hattem
Auke Schipper, wethouder Hattem: “Voor bedrijvenpark H2O plandeel Hattem is er nog geen duidelijkheid. Hiertegen is één beroepsprocedure ingesteld. De zitting bij de Raad van State vindt binnenkort plaats. Deze zaak valt onder de Crisis- en Herstelwet en wordt daarom versneld behandeld. De verwachting is dan ook dat hierover in het derde kwartaal van dit jaar duidelijkheid komt. We hopen ook hier op een goede afloop van de procedure, zodat we ook dit plandeel kunnen ontwikkelen naar een vitaal en duurzaam bedrijvenpark”.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in