Ministerie wil vergunning geven voor uitbreiding vluchten Lelystad Airport

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil Lelystad Airport een vergunning geven voor 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar voor groot luchtverkeer. Er is al jaren veel weerstand op de uitbreiding van het vliegveld, ook in Gelderland. Op de Veluwe zijn duizenden bewoners bang voor geluidsoverlast, omdat bij uitbreiding vliegroutes over dit gebied zullen gaan.

De aanvraag van de zogenoemde natuurvergunning door de leiding van het Lelystad Airport valt in principe onder de normale procedure, maar zal door de eerdere ontwikkelingen bij tegenstanders van het vliegveld op zijn minst gevoelig liggen.

Het was namelijk diezelfde vergunning die eerder ten onrechte niet was aangevraagd. Uit de milieueffectrapportage (mer) zou blijken dat de stikstofuitstoot zo laag was dat deze vergunning niet nodig zou zijn. Daarmee zou het vliegveld de vrije hand hebben gehad om de uitbreiding door te zetten.

Verkeer en onvolledige gegevens
Uit nader onderzoek van onder andere het RIVM bleek later dat voor de uitkomsten van de rapportage verkeerde en onvolledige gegevens zijn gebruikt. De vergunning moest terdege worden aangevraagd. Toen dit eind maart 2020 naar buiten kwam, werd nog dezelfde dag de opening van de uitbreiding met een jaar uitgesteld.

Het werd verschoven naar november 2021, maar inmiddels staat ook dit op losse schroeven. Na alle onrust over de stikstofuitstoot kwam er afgelopen jaar de coronacrisis overheen. Lelystad Airport moet deels de overloop van vliegverkeer op Schiphol opvangen. Omdat door corona het vliegverkeer enorm is afgenomen, is het de vraag op welk peil dit weer terugkomt en op welke termijn. En dus is het ook de vraag hoe noodzakelijke de uitbreiding van Lelystad Airport nog is.

Heet hangijzer doorgeschoven
Voorlopig gaat het vliegveld in ieder geval niet open. In januari verklaarde de Tweede Kamer de uitbreiding van het vliegveld als een controversieel onderwerp. Een demissionair kabinet, zoals het op dit moment is, neemt geen beslissingen over controversiƫle onderwerpen. En daarmee is het hete hangijzer doorgeschoven naar het volgende te vormen kabinet.

Ondertussen gaan de procedures door en is de natuurvergunning nu dus wel aangevraagd. Voor de tegenstanders van de uitbreiding is de vergunningplicht van groot belang. Het geeft ze de mogelijkheid om officiĆ«le zienswijzen – bezwaren – in te dienen. Deze zienswijzen kunnen van 16 februari tot en met 29 maart worden ingediend.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in