Hattemers tevreden over dienstverlening gemeente

In samenwerking met onderzoeksbureau PON heeft de gemeente Hattem een burgerpeiling uitgevoerd onder inwoners naar de tevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening. Hattem scoort een gemiddelde van 6,7, een gemiddelde dat vrijwel gelijk is aan gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners en kenmerken.

Aan het onderzoek deden 547 Hattemers mee. De burgerpeiling had 4 thema’s: woon- en leefklimaat, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn en relatie inwoner-gemeente. Hattem scoorde het best op de gemeentelijke dienstverlening. Doel van de peiling is om te bekijken op welke punten de gemeente de dienstverlening en activiteiten verder kan verbeteren.

Een voldoende voor Hattem
Hattem scoort op alle onderdelen van het onderzoek een voldoende. Meer dan 75% vindt de medewerkers van de gemeente voldoende deskundig en de ontvangen informatie juist en volledig. Daarnaast is meer dan driekwart van de inwoners tevreden over de zorg-, sport en speelvoorzieningen in Hattem, het groen in de buurt en de omgang met buurtbewoners.

Meer betrekken bij gemeentelijk beleid
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente volgens de inwoners meer moet doen om hen bij het beleid te betrekken. Hattem scoort een nipte voldoende op het thema relatie inwoner-gemeente; een 6.1. Inwoners geven aan meer betrokken te willen worden bij plannen en activiteiten. En zij willen meer ruimte voor inbreng en ideeën. Opvallend is dat Hattemers van 30-39 jaar en inwoners die nog niet zo lang in Hattem wonen een stuk positiever zijn over de relatie: 6.9.

Vervolg
Als eerste stap gaat gemeente Hattem in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Dit doet zij met de Hattemers die in de burgerpeiling hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Ook onderzoekt de gemeente het opzetten en organiseren van een Burgerpanel.
►Download het rapport over de burgerpeiling

Kijk ook op www.waarstaatjegemeente.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in