De Nationale Ombudsman vraagt om jouw mening

De Nationale Ombudsman wil graag weten wat jouw mening is over de informatieverstrekking bij grote rijksbrede projecten.
Windmolenparken, vliegroutes, snelwegen: als inwoner kan je in een klein land als Nederland heel direct te maken krijgen met grote plannen van de overheid. Voor de Hattemers zijn dit onderwerpen die hen direct kunnen raken. Denk aan het plaatsen van windmolens, het vliegveld Lelystad en de nieuwe afrit naar het H2O-bedrijventerrein.

Vragen waarop de ombudsman antwoord wil krijgen zijn:
Moet de overheid mensen de kans geven om mee te praten?
Wie moeten er dan meepraten en waarover?
Hoe zou de overheid dat het beste kunnen doen?

De Nationale Ombudsman onderzoekt hoe de overheid inwoners hierbij kan betrekken. Je mening geven kan tot 19 november 2018. De kan per e-mail inspraak@nationaleombudsman.nl  en telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 33 55 555 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in