In november presentatie in gemeenteraad over bestemmingsplan Lidl

Het bestemmingsplan voor de komst van een derde supermarkt in Hattem wordt in november aan de raad gepresenteerd. De komst van de Lidl is een kwestie van een lange adem. Reden voor D66 raadslid Erik Kort om te vragen naar de huidige status van het bestemmingsplan maandagavond in de raadsvergadering.

De plannen voor de Lidl stonden eerst gepland voor de raadsvergadering van september totdat de stikstofprocedure roet in het eten gooide. Het D66 raadslid wilde van de wethouder weten of er inmiddels een oplossing is gevonden voor de stikstofproblematiek. Wethouder Auke Schipper kon de raad positief nieuws meedelen. In de zomer heeft de Provincie Gelderland het besluit genomen dat er geen vergunning afgeleverd hoeft te worden in het kader van de stikstofprocedure omdat er geen overwaarde is van de depositie.

Voordat de komst van een Lidl mogelijk was moesten een aantal procedures doorlopen worden. Eén daarvan is de aanvraag om de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning met de bewijslast voor het voldoen aan de normen voor stikstofdepositie. Dan pas kan de provincie Gelderland de vergunning Wet natuurbeheer (wnb) afgegeven. Eerder werd bekend dat, doordat de normen voor stikstofdepositie op het Natura2000 gebied van de IJssel te hoog bleek, er nog geen bestemmingswijziging en omgevingsvergunning voor de Lidl kon worden afgegeven.

Voor dit probleem is nu een oplossing gevonden. Door de initiatiefnemer is aanvullende inhoudelijke onderbouwing aangeleverd aan de provincie Gelderland om aan te tonen dat de stikstofdepositie binnen de wettelijke normen blijft. Hiermee is de aanvraag voor de Wet natuurbescherming nu voldoende onderbouwd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in