De Spoorzone van Regio Zwolle wordt nieuwe innovatieve en creatieve hotspot

Het gebied rondom station Zwolle ontwikkelt zich de komende jaren tot het innovatieve en creatieve hart van Regio Zwolle. Het wordt de nieuwe thuisbasis voor innovatieve en creatieve bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.

De plek waar talent zich ontwikkelt, de regionale samenwerking wordt versterkt en de economie op betekenisvolle wijze groeit. Om dit te realiseren slaan ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid de handen ineen. Samen met de stad en de regio willen zij deze ambitie waar maken.
Bekijk de video, tekst gaat verder na de video.

ECO-team gaat aan de slag
Om de beoogde ontwikkeling van de Spoorzone te realiseren is slag- en daadkracht nodig. Niet alleen als het gaat om de ‘hardware’, zoals nieuwe gebouwen en een fijne omgeving. Maar ook in de ‘software’, dat wat mensen straks in het gebied doen. Ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid hebben daarom samen het initiatief genomen en hiervoor een plan gemaakt. Een plan dat richting geeft en handvatten biedt om te zorgen dat de gewenste initiatieven op het gebied van economie, cultuur en onderwijs hier straks bij elkaar komen.

In de komende tijd wordt er een speciaal team gevormd, het zogenoemde ECO-team. ECO staat in dit geval voor economie, cultuur en onderwijs. In het team zitten straks ambassadeurs, specialisten, investeerders en kwartiermakers vanuit de verschillende sectoren. In het komende jaar zal een stichting worden opgericht om uitvoering te kunnen geven aan de plannen. Uiteraard zal het ECO-team nauw samenwerken met alle andere organisaties en betrokkenen die meebouwen aan de toekomst van de Spoorzone.

Innovatieve en creatieve broedplaats
De toekomst van de Spoorzone is al steeds meer zichtbaar. Bijvoorbeeld op Perron038, een hub voor de maakindustrie, en Kattegat, een creatieve woon- en werkcommunity. Economie en onderwijswethouder René de Heer van de gemeente Zwolle: “De Spoorzone biedt enorm veel kansen voor Regio Zwolle. Je ziet nu al dat bedrijven uit de regio de Spoorzone als de plek zien waar ze talent aan zich kunnen binden en hun bedrijf kunnen laten groeien. Ook de creatieve industrie en culture sector barst van de ideeën voor dit gebied. Ik ben dan ook erg blij dat ondernemers, onderwijs en organisaties samen met de gemeente deze kans willen pakken. Zij vormen een onmisbare schakel om ontwikkelingen aan te jagen, initiatieven verder te helpen en investeringskracht te bundelen. En zo gezamenlijk de Spoorzone door te ontwikkelen tot de innovatieve en creatieve broedplaats voor stad en regio.”

Brede welvaart
Deze stappen kunnen gezet worden dankzij de RegioDeal-gelden. Dit is een bijdrage van het Rijk om de brede welvaart in de regio te stimuleren. Het versterken van de economie en de sectoren cultuur en onderwijs in Regio Zwolle is daar onderdeel van. Het plan van het ECO-team sluit aan bij het Ontwikkelkader voor de Spoorzone, het overkoepelende plan voor het stationsgebied, en het Economisch perspectief van de gemeente Zwolle.

Van en voor de regio
De Spoorzone is de poort van en naar Nederland. Het tweede spoorknooppunt van Nederland is dé aanjager van de grootste ontwikkellocatie van Regio Zwolle. Met in het hart straks het groenste station van Nederland. De komende jaren ontwikkelt het gebied rondom het station van Zwolle zich tot een innovatieve, creatieve hotspot van en voor Regio Zwolle. Het wordt een plek waar mensen wonen, ondernemen, leren, innoveren, ontmoeten en leven. Met volop kruisverbanden tussen grote en kleine bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Hier ligt een unieke kans om leefkwaliteit in de regio te versterken, de sociale kracht te vergoten en de economie te vernieuwen.


Over Regio Zwolle

Bestuurlijke organisatie
De Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies.

Deelnemers
Deelnemers zijn: Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Nunspeet, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Zwolle.

“Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat we elkaar kunnen helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan.”

Vier provincies
Dat ‘verbond’ van 21 gemeenten ligt in vier provincies: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de
weg. “Want, vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in