Hattemse basisscholen doen er alles aan

Op 19 april is het de nationale dag tegen pesten. RTV Hattem heeft alle Hattemse basisscholen gevraagd mee te werken aan artikelen over het voorkomen van pesten, maar ook over de gevolgen. Wat doet pesten met kleine en grote mensen?

Drie van de scholen, de Zaaier, Sint Andreas en Vovie Hattem, vertellen in verschillende artikelen over wat zij er aan doen om pesten de wereld uit te helpen. Vandaag de Zaaier.

Marjan van Zuijlekom en Roelanda Beekhuis werken op basisschool de Zaaier. Pesten en ander ongewenst gedrag is iets van elke dag, zo stellen zij. Ze beginnen hun verhaal door te vertellen over hun werk als contactvertrouwenspersonen:

‘Als vertrouwenspersonen gaan wij bij alle groepen langs en onze foto’s hangen in de school. We willen zichtbaar zijn voor de leerlingen. De kinderen moeten weten bij wie ze terecht kunnen. We vertellen de kinderen ook over de brievenbus die in de school hangt, zodat ze ons kunnen schrijven met hun probleem of als ze een gesprekje willen.

Wanneer de kinderen gepest worden, kunnen ze bij ons terecht, maar het liefst hebben we, dat ze naar hun eigen leerkracht gaan, omdat dat de kortste en snelste weg is. In ’t Zaaigoed, de nieuwsbrief voor de ouders van de Zaaier, schrijven wij over ons werk als vertrouwenspersoon zodat ook zij op de hoogte zijn.

Wij doen in het begin van het jaar altijd mee met de week van het pesten in de vierde week van september. Binnen de groepen wordt daar dan veel aandacht aan besteed. Het is ook goed, omdat we dan nog volop bezig zijn met de groepsvorming (die overigens het hele jaar door onze aandacht heeft).’

Je prettig voelen in de klas
Binnen de Zaaier wordt gewerkt met de methode van Kanjertraining. Daar zitten veel lessen in, die met pesten te maken hebben. Met deze training werkt de school aan een goede de sfeer in de klas. Sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag wil men o.a. hiermee voorkomen of in ieder geval verminderen. De verwachting is, dat de leerlingen mede dankzij de training onderling een betere band hebben gekregen en met de leerkracht, dat ze zich prettiger voelen in de klas.
Op de Zaaier is de kanjer-coördinator tevens de pest-coördinator. Zij zorgt ervoor dat het pestprotocol up-to-date blijft.

Weerbaarheid
Sowieso is er op deze basisschool aandacht voor gedrag in het algemeen, op school en in de maatschappij. In de lessen Burgerschap, maar ook tijdens de lessen van Wonderlijk Gemaakt, de methode die de seksuele vorming van kinderen ondersteunt. Deze lessen beginnen tijdens de week van de lentekriebels en gaan dan, afhankelijk van de hoeveelheid lessen per groep, een aantal weken door.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt er daarnaast nog een een weerbaarheidstraining gegeven. De training houdt rekening met de dingen die specifiek in die groep spelen.
Tot slot, tweemaal per jaar vullen de leerlingen een lijst of een sociogram in. Komt daar kan iets uit, dan wordt er direct actie ondernomen. 

Elke dag
‘Uiteindelijk is een goede sfeer, pesten en uitsluiting tegengaan iets van elke dag. Dagelijks probeert de klassenleerkracht alert te zijn op ongewenst gedrag onderling. De dag tegen pesten zal wel genoemd worden, maar eigenlijk gebeurt er door het jaar heen al zoveel, dat we er niet nog weer specifieke dingen voor doen. Datzelfde geldt voor de week van respect.’

‘Het pesten is veranderd in de loop der tijden. Zeker m.b.t. internet, social media enzovoort. Helaas blijft pesten. Het is een bijna onuitroeibaar probleem binnen de maatschappij. In alle lagen en bij alle groepen. Als christen, weten wij, dat de zonde van de mens tijdens ons leven zal blijven. En dús zal het blijven. En tóch ontslaat ons dat niet van de plicht om eraan te werken en het tegen te gaan. Dagelijks. Met elkaar in gesprek gaan en blijven. Je bént niet meer of minder dan een ander. ‘

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in