Besluit gevallen over toekomst brandweer

Hier en daar de tweede tankautospuit de deur uit, meer innovatie en zelfredzaamheid en preventie: het zijn een paar belangrijke punten uit het toekomstplan voor de hulpdiensten in Noord- en Oost-Gelderland. Over dat plan is woensdag een besluit genomen. Van de 22 burgemeesters stemde 21 in met het plan een één (Putten) tegen.

Totale hulpverlening
Bestuursvoorzitter Ton Heerts benadrukte dat het besluit niet alleen over de brandweer gaat, maar over de gehele hulpverlening in Noord- en Oost-Gelderland. Hoewel er veel kritiek op de plannen was, gaf VNOG directeur Diemer Kransen aan, dat de plannen voldoen aan de wettelijke kaders. De VNOG-regio is de laatste regio in Nederland die nog niet voldoet aan de nieuwe werkmethodieken en de tekorten in de begroting dwingen tot bezuiniging.

Betaalbare hulp
“Op dit moment staan bij aantal posten in de regio meerdere hulpvoertuigen die slechts een enkele keer op jaarbasis worden ingezet”, licht Kransen toe. “Jaarlijks betaalt de samenleving het onderhoud en de afschrijving hiervan. Als bij een brand een tweede tankautospuit nodig is, wordt er met deze visie straks een beroep gedaan op omliggende kazernes. Met een efficiëntere spreiding van het materieel over de regio, zorgt de VNOG ervoor dat bij een brand een tweede voertuig altijd binnen de norm ter plaatse is. Dat doen wij verantwoord, volgens de wettelijke normen en houden de hulpverlening zo voor iedereen betaalbaar. Als veiligheidsregio kunnen wij het ons niet veroorloven te marchanderen met de veiligheid van onze inwoners en recreanten.”

Natuurbranden
Naast een efficiëntere verspreiding van het materiaal schaft de veiligheidsregio voor bestrijden van natuurbranden 9 lichtere en wendbare voertuigen aan die in bosachtige gebieden en op heide beter en sneller uit de voeten kunnen dan de huidige zwaardere voertuigen.

Gefaseerde uitvoering
De toekomstvisie die nu is vastgesteld, wordt uitgewerkt in een implementatieplan. Hierin worden de investeringen en besparingen opgenomen die de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd. De VNOG verwacht het implementatieplan eind januari te kunnen afronden waarna deze wordt verwerkt in de concept programmabegroting 2021- 2024. Deze wordt ter zienswijze voorgelegd bij de gemeenteraden en dan zal ook precies duidelijk worden wat dit alles betekent voor de brandweer in Hattem.

Redactie brandweer Hattem
Op Facebook reageerde de brandweer Hattem als volgt op het genomen besluit:

Met gemengde gevoelens is vanmiddag een klap gegeven op de reorganisatie van de brandweer in noord en oost Gelderland. Dat betekent: een duikteam minder, twaalf bluswagens minder en ruim honderd vrijwilligers overbodig. Maar, stelt de brandweer: de veiligheid gaat er niet op achteruit.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in