CDA Hattem mordicus tegen huidige vliegroutes vliegveld Lelystad

De CDA-fractie in Hattem maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Zij wil dat er een herindeling van het luchtruim komt met een aanpassing van de vliegroutes. “Voordat het vliegveld open gaat, moet er eerst duidelijkheid zijn over deze herindeling.”

De CDA-fractie is niet tegen de uitbreiding van dit vliegveld, maar wel tegen de voorgestelde vliegroutes. Op het kaartje kunt u zien dat de vliegtuigen zowel ten oosten als ten westen van Hattem op een hoogte van 1800 meter gaan vliegen.

Dat vindt het CDA veel te laag. “Vooral de vliegtuigen die vertrekken maken erg veel lawaai. Dit is schadelijk voor de (nacht) rust in onze mooie gemeente en vooral voor de gezondheid van onze inwoners. Bovendien, het is helemaal niet nodig dat deze vliegtuigen routes nemen pal ten oosten en pal en westen van Hattem. Er zijn andere oplossingen mogelijk wanneer het luchtruim wordt heringedeeld. Deze herinrichting van het luchtruim is gepland in 2023.”

Inmiddels is duidelijk geworden dat het vorige kabinet grote fouten heeft gemaakt bij het maken van een milieu effect rapportage (MER). “Dit in combinatie met het besluit van de voorgenomen vliegroutes in juni jongstleden, heeft bij ons een grote deuk in het vertrouwen gegeven”, aldus de CDA-fractie Hattem.