SWH start huisbezoek aan 75-jarige Hattemers

Stichting Welzijn Hattem heeft in opdracht van de gemeente Hattem een huisbezoekproject opgezet. Vanaf januari 2019 kunnen alle 75-jarige inwoners van Hattem, indien zij dat wensen, een vrijwillige ouderenadviseur op bezoek krijgen.

In Hattem woont, net als in heel Nederland, een toenemend aantal (eenzame) ouderen. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, zijn zij ook meer afhankelijk van sociale netwerken en/of professionele instanties. Veel ouderen kennen het aanbod van zorg en welzijn niet goed, of weten de juiste weg daarnaartoe niet goed te vinden.

De gemeente Hattem vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich prettig voelt en zolang mogelijk ‘mee kan doen’ aan de samenleving. Elke inwoner die in het afgelopen jaar (2018), 75 jaar is geworden ontvangt binnenkort een brief met een verzoek om toestemming voor een huisbezoek. De 75-jarigen die dit wensen, worden op afspraak thuis bezocht door vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem en het Rode Kruis. Zij krijgen hierbij begeleiding van de Coördinator Ouderenwerk van SWH, Bernadette Verbiesen.
Tijdens de bezoeken bekijken de vrijwillige ouderenadviseurs aan de hand van een vragenlijst samen met de bewoners waar behoefte aan is. Deze uitgebreide vragenlijst over gezondheid, wonen, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en contacten kan veel verheldering geven over de woon- en leefsituatie van 75-jarigen.
Daarnaast kunnen er op een laagdrempelige manier vragen worden gesteld en indien nodig, acties worden uitgezet onder begeleiding van SWH. Voor meer informatie kan je bellen naar: 038-4432881 of kijken op de website  info@swhattem.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in