Uit de Raadsvergadering

De gemeenteraad van Hattem vergaderde maandagavond 13 september opnieuw digitaal.

Allereerst zijn in deze vergadering drie nieuwe raadscommissieleden welkom geheten. Deze drie nieuwe commissieleden gaan de fractie van de PvdA versterken tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

De raad heeft daarnaast ingestemd met een geldlening aan TC Hattem. De tennisclub gaat de lening gebruiken voor het vervangen van vijf banen voor smashcourt banen. Ook is de beleidsnota Wet inburgering en het Bestemmingsplan Kerkstraat 27-29-31 vastgesteld. Door dit laatste besluit wordt de bouw van vier woningen en vijf appartementen op deze locatie mogelijk.

Als extra bespreekpunt werd aan de agenda het onderwerp ‘Jeugd’ toegevoegd. De raad ging met het college van burgemeester en wethouders in gesprek over de overlast bij onder andere de Verkentoren. Ook werd het aanbod van activiteiten voor jongeren in Hattem besproken. Door de raad is de ‘IJslandse methode’ onder de aandacht van het college gebracht.

Het college heeft de raad uitgenodigd om op een later moment verder door te praten over dit onderwerp, samen met de ketenpartners, zoals Stichting Welzijn Hattem en uiteraard de jongeren zelf.

Wilt u meer weten over de genomen besluiten? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 13 september 2021. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

Kijk hier (terug) naar de raadsvergadering van maandag 13 september


Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in