CDA Hattem: werk maken van concrete duurzaamheidsplannen

Op 8 mei was CDA-statenlid Daisy Vliegenthart op uitnodiging van CDA Hattem op bezoek in Hattem, om met inwoners in gesprek te gaan over het thema ‘Duurzaamheid’. Ze begon haar verhaal met de ambities van de provincie Gelderland: in 2030 een broeikasreductie van 55% en busvervoer zonder uitstoot, in 2050 een klimaatneutraal Gelderland. Op weg daar naartoe zijn er nog best wat stappen te zetten, in het bijzonder op lokaal niveau.
Daisy Vliegenthart: “We zetten onder andere in op het wegnemen van belemmeringen voor zon op dak, investeren in de energie-infrastructuur en geen zonnevelden op goede landbouwgrond”. Mooie ambities, maar de praktische uitvoering is soms best lastig. “We moeten bijvoorbeeld eerst met elkaar vaststellen wat we ‘goede landbouwgrond’ vinden, om concreet te maken waar we geen zonnevelden willen”.

Levendige discussie met de aanwezigen
Na de presentatie ontstond een levendige discussie met CDA-leden en gasten. Er was aandacht voor lokale thema’s zoals zonnepanelen in de binnenstad en geluidsschermen met zonnepanelen langs de A50. De provincie is hierbij niet direct aan zet, maar kan wel een rol vervullen bij een lobby naar Den Haag of Rijkswaterstaat. Naast de kansen, werden ook problemen benoemd. De vele regels, lange procedures en beperkte infrastructuur zetten een rem op ambitieuze doelen. Daisy Vliegenthart: “De provincie kan niet alle problemen oplossen, maar er is wel veel geld beschikbaar voor investeringen op dit thema. Er wordt bijvoorbeeld flink ingezet op het verbeteren van de energie-infrastructuur, gemeenten profiteren daar ook van”.

Robert Klaassen blikt positief terug
CDA-raadslid en woordvoerder duurzaamheid Robert Klaassen kijkt positief terug op het gesprek met Daisy Vliegenthart. “De provincie kan Hattem goed op weg helpen in de verduurzaming, maar als lokaal gemeentebestuur zijn wij aan zet om werk te maken van concrete plannen. Het CDA Hattem blijft zich daarvoor inzetten!’’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in