Coalitiebesprekingen in eindfase

De onderhandelingen in Hattem voor een nieuwe coalitie tussen ChristenUnie, CDA en PvdA verlopen voorspoedig. Het nieuwe coalitieprogramma wordt waarschijnlijk voor 28 mei gepresenteerd.

Carla Broekhuis is kandidaat wethouder voor de PvdA. Auke Schipper is dat voor de ChristenUnie en Martijn Hospers is beoogd CDA-wethouder.

Goede vorderingen
Arend Palland van de ChristenUnie is na het advies van de Zwolse oud-wethouder Filip van As aan de slag gegaan. “Inmiddels hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden met de PvdA- en CDA-onderhandelaars. De sfeer is constructief en prettig. Er worden goede vorderingen gemaakt. Ook zijn de fractieleiders van D66 en VVD persoonlijk benaderd om voor hen belangrijke zaken in te brengen. Dit is niet gelijk aan een toezegging, maar houdt wel in dat er heel serieus naar hun inbreng wordt gekeken, zodat er gewerkt kan worden aan een breed gedragen coalitieakkoord waar veel Hattemers zich in kunnen herkennen”.

Thema’s
De belangrijkste thema’s die aan bod komen tijdens de coalitieonderhandelingen zijn de klimaattransitie, ontwikkeling schoolgebouwen en de woonzorgzone bij het Uilennest.

Betrokkenheid
Daarnaast komt aan de orde hoe de Hattemers meer betrokken kunnen worden bij wat er speelt in de gemeenteraad en hoe de raad de burgers meer zeggenschap kan geven over de ontwikkeling van Hattem.

Foto: De onderhandelingstafel met Auke Schipper en Arend Palland van de ChristenUnie, Teun Juk en Martijn Hospers namens het CDA en Carla Broekhuis en Geert Winkel van de PvdA.

Bron: hattem.christenunie.nl

Zie ook: ChristenUnie wil college met CDA en PvdA