Regio Noord-Veluwe stimuleert mensen met beperking om te gaan sporten

De regio Noord-Veluwe wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking makkelijker maken. Een regiocoach en lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te sporten en te bewegen.

Rol lokale buurtsportcoach
Bij dit project zijn acht gemeenten betrokken, namelijk Hattem, Heerde, Oldebroek, Nunspeet, Elburg, Harderwijk, Ermelo en Putten. Ze zetten een lokale buurtsportcoach in voor aangepast sporten en bewegen. Deze coaches gaan het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking meer onder de aandacht brengen, verder uitbreiden en ondersteunen. Ze doen dit door mensen met een beperking van informatie te voorzien en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Voor nieuwe initiatieven wordt zowel lokaal als regionaal contact met betrokken sport- en beweegaanbieders en (zorg)organisaties gezocht.

Regiocoach verbindt sportieve initiatieven
Verder is ervoor gekozen om op regionaal niveau een coach aangepast sporten in te zetten. Deze coach gaat de lokale buurtsportcoaches in de acht gemeenten in hun werk ondersteunen. Monique Zuijdwijk is in opdracht van de gemeenten aangesteld als regiocoach.

“De meeste gemeenten hebben al een redelijk goed zicht op wat de sport- en beweegbehoefte is van hun inwoners met een beperking. Van belang is om dit samen met alle hierbij betrokken partijen uit te laten groeien tot een zo compleet mogelijk sport- en beweegaanbod. We willen ervoor zorgen dat het binnen drie jaar voor mensen met een beperking binnen de regio Noord-Veluwe mogelijk is om te sporten en te bewegen als ieder ander”, deelt Zuijdwijk mee.

De wethouders voor sport van de acht regiogemeenten kozen eind 2022 unaniem voor zowel een regionale als lokale aanpak van sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Er wordt regionaal samengewerkt onder de vlag van het landelijke online platform Uniek Sporten. Op dit platform is alle informatie rondom sporten en bewegen met een beperking te vinden is. Op www.unieksporten.nl staan ook de contactgegevens van de buurtsportcoaches voor aangepast sporten en alle sportactiviteiten per gemeente. Jesse Broekhuis (HUB Hattem) is lokaal aanspreekpunt aangepast sporten.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in