Wieneke van Regteren blikt terug

“Na 15 jaar openbaar bestuur kijk ik terug op heel veel mooie resultaten door, of met, PvdA Hattem behaald. Resultaten die voor 95% hun oorsprong hebben in de periode v貌貌r 2014. Ondanks de crisis die in 2008 ontstond en jaren heeft geduurd, is in Hattem heel veel gerealiseerd. Een prachtige wijk Assenrade, een mooie haven met havenplein, renovatie van de Dijkpoort en de Kerktoren, groenadoptie door inwoners, groot onderhoud van de parkeergarage, een prachtige smeedijzeren brugleuning daarnaast, duurzame verlichting, het zwembad en de omvorming van de Marke naar Kulturhus, sociale voorzieningen die iedereen helpen om mee te doen, kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen, mooie sportaccomodaties binnen en buiten, herinrichting van de binnenstad, aanpassing van de begraafplaats en realisering van een urnenmuur, noem maar op.”

“Al deze initiatieven zijn al voor 2014 opgestart. De nieuwe wethouders, van CDA, D66 en VVD, die in 2014 zijn aangetreden, hebben gelukkig de afronding van deze initiatieven niet belemmerd. Nieuwe vernieuwingen, zoals in hun verkiezingsprogramma鈥檚 toentertijd ruim werd aangegeven, heb ik gemist. De Partij van de Arbeid heeft de regerende partijen in Hattem in de afgelopen 4 jaar daarom vaak opgeroepen tot daadkracht.”

“Stop met het maken van tientallen beleidsnotities en ga aan de slag. Stop met het plegen van onderzoeken maar maak gebruik van de kennis die er al is. En vooral ook: stop met het inhuren van externe bedrijven/consultants om te assisteren. Deze inhuur heeft tonnen per jaar gekost. De reserves van de Gemeente zijn in de afgelopen 4 jaar fors gedaald.”

“Bij veel besluiten die in de afgelopen 4 jaar zijn genomen, heeft de Partij van de Arbeid duidelijk gemaakt wat voor haar belangrijk is, en daarin ook duidelijk het verschil gemaakt.”

“De Partij van de Arbeid heeft:
路 Tegen de overstap naar Plus OV gestemd. Dit is een gedrocht van een organisatie die voor ons kleine Hattem alleen maar negatief kon uitpakken. Helaas hebben we daarin gelijk gekregen;
路 Tegen de verhoging van de eigen bijdrage, van 5,00 naar 7,50 per uur, voor Hulp bij het Huishouden gestemd. De Partij van de Arbeid heeft gepleit voor een plan om deze bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Gelukkig is dit plan opgepakt;
路 Tientallen malen vragen gesteld over de parkeersituatie aan de Konijnenbergerweg. Helaas heeft al dat vragen stellen nog steeds niet geleid tot een goede, veilige, oplossing;
路 Tegen de verhuizing van de bibliotheek naar De Marke gestemd en de daarvoor nodige extra subsidie. De Partij van de Arbeid wilde de bibliotheek graag verhuizen naar de Hof van Blom of naar een andere locatie in de binnenstad;
路 Het College van burgemeester en wethouders opgeroepen de daken van gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor inwoners die zelf geen ruimte hebben voor deze panelen en op deze manier toch kunnen bijdragen aan de klimaatverbetering;
路 Gehamerd op een goede oplossing voor de Hof van Blom. Verpleeghuisplekken op algemene grondslag zijn, met de vergrijzing in aantocht, broodnodig;
路 Tegen w茅茅r een nieuw onderzoek naar de toekomst van het zwembad gestemd. Zo鈥檔 onderzoek kost veel extra tijd en geld, en zeker ook de Partij van de Arbeid is van mening dat er concrete, duidelijke stappen moeten worden gezet om het zwembad beter te laten functioneren;
路 Geen geld uitgetrokken voor vernieuwing van de welstandsnota. Door instemming vanuit VVD, D66 en CDA gaat dit echter wel door. Jammer van het geld want de welstandsnota is onderdeel van de nieuwe omgevingswet die eraan komt. Dubbel werk;
路 Het College in 2014 al opgeroepen zich goed te laten informeren over de gevolgen van uitbreiding van Luchthaven Lelystad, voor Hattem. De wethouder gaf toen aan dat dat niet nodig was. Helaas heeft het tot 2017 geduurd voordat de Gemeente Hattem zich bij initiatieven aansloot die deze zorg delen. Gelukkig is er nu een adempauze maar de zorg is nog niet over;
路 Voordat de binnenstad werd herbestraat, gepleit voor goede toegankelijkheid van alle straten, winkels, gemeentelijke gebouwen, etc. Dus niet alleen voor de ouderen onder ons, ook voor kinderwagens, fietsers, rolstoelen, etc. Ons idee werd niet door de andere partijen gedeeld, zij spraken alle vertrouwen uit dat dit goed zou komen;
路 Tegen de proef gestemd om autoverkeer altijd voor de kerk langs te laten rijden. Wij vinden dat de binnenstad autoluw moet zijn en dat deze route alleen maar zorgt voor rondrijdend verkeer, overlast op de terrassen en gevaarlijke situaties. De paaltjes voldeden, op vooraf vastgestelde uren, prima;
路 Bedrijventerrein H2O op de agenda gezet en hierover zelfs een extra vergadering laten uitroepen. De wethouders van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben kort na de verkiezingen van 2014 het bestuur de laan uitgestuurd maar vervolgens heeft het 1,5 jaar geduurd voordat er een nieuw bestuur was. In die periode is er amper actie geweest terwijl de markt, na de crisisperiode, overal begon aan te trekken. Nog steeds worden er mondjesmaat kavels verkocht;
路 Gezorgd voor een maatwerkfonds. Dit fonds regelt dat in noodsituaties direct actie kan worden genomen door hulpverleners zonder eerst allerlei regels te hoeven checken en toestemmingen in het stadhuis te hoeven 鈥榟alen鈥. Hoewel het fonds pas 2 maanden in gebruik is, zijn er al successen geboekt;
路 Het College aangesproken op de lening die zij aan de HMHC heeft verstrekt zonder dit met de gemeenteraad te bespreken. De Partij van de Arbeid heeft getracht dit onderwerp alsnog op de agenda te krijgen. Helaas is dit tot op vandaag nog niet gelukt.
路 Tegen de plannen uit de detailhandelsvisie gestemd omdat die aangeven dat er voor de binnenstad een centrumcoach moet worden aangesteld en een convenant moet worden afgesloten tussen alle betrokkenen. De Partij van de Arbeid is van mening dat het voor de binnenstad belangrijk is dat er eensgezindheid tussen de ondernemers ontstaat. Stem met elkaar af over openingstijden, leuke acties, gezamenlijke aanbiedingen op bijzondere momenten, etc. Niet langer praten maar tot actie komen;
路 In 2014 tegen de uitbreiding van het aantal wethouders gestemd. Onnodige uitbreiding van tijd, dus ook geld.”

“Dit is een bloemlezing van punten waarbij de Partij van de Arbeid duidelijk het verschil heeft gemaakt. Ook in de toekomst blijft de fractie van de PvdA streven naar het beste voor Hattem. Denk bijvoorbeeld aan een Lidl, de toekomst van de basisscholen, de nieuwbouw van de Hof van Blom, de ontwikkeling van het oude ijsbaanterrein, etc. Hiervoor is uw stem nodig!”

“Ik dank al mijn fractiecollega鈥檚 van de afgelopen 15 jaar, voor hun tomeloze inzet. En natuurlijk wens ik de raadsleden die de PvdA in de komende jaren gaan vertegenwoordigen heel veel succes!
Stem op 21 maart 2018 PvdA. Voor elkaar, met elkaar!”

@Wieneke van Regteren-de Boer