Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Hattem maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.

Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. “Een fantastisch resultaat voor Regio Zwolle, we zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland”, aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle.

Erkenning positie Regio Zwolle
Een Regio Deal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. “De uitnodiging om samen te werken aan een Regio Deal is een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Het is een erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur van Nederland. Door de investering van het Rijk kunnen we vanuit onze ambitie nog voortvarender aan de slag. Zichtbaar voor inwoners en ondernemers in onze regio.” Regio Zwolle richt zich vanuit de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ op de thema’s circulair ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, de balans tussen stad en ommeland, en adaptief omgaan met klimaatsverandering. “En dat is goed voor de versterking van de brede welvaart van onze 740.000 inwoners en Nederland”, aldus de regiovoorzitter. “Dat betekent bijvoorbeeld meer werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden, plus een verbetering van de kwaliteit van leven.”

Regio Deal: kansen voor inwoner en ondernemer
Het programma ‘Groeien in balans’ biedt kansen voor haar inwoners en ondernemers vanuit de genoemde actielijnen. Zo wil Regio Zwolle de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven versterken. Dit wil zij doen door samen met ondernemers te investeren in bijvoorbeeld innovatie en logistieke processen, met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk. Wat de arbeidsmarkt betreft, brengt Regio Zwolle balans in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. Het benutten van ieders talenten vraagt een investering in kennis en kunde. Vanuit de actielijn stad en ommeland zet de regio in op het floreren van onze natuurgebieden in een stedelijk landschap met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Een ander doel is het ontwikkelen van voldoende hoogwaardige voorzieningen en woningen voor alle fasen in het leven van inwoners. Een demo-delta voor heel Nederland staat genoemd in de investeringsagenda, met specifieke aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering, zowel in de stad als in het ommeland. Ook hier staat nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven aan de basis.

Groeien in balans
Met ‘Groeien in balans’ verbindt Regio Zwolle de Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. In totaal gaat het om een investeringswaarde van maximaal 148 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen van partners en de te ontvangen 22,5 miljoen euro van het Rijk. Binnen de vier actielijnen zijn achttien projecten opgenomen. Het programma is samen ontwikkeld met onder anderen onderwijspartners, lectoren, VNO-NCW regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, regiogemeenten en provincies. Peter Snijders: “We zijn trots op de toezegging van het Rijk en samen met alle partners in de regio zorgen we ervoor dat de uitvoering van de investeringsagenda een succes wordt. Dat doen we op onze unieke manier van elkaar iets gunnen en over grenzen heen kunnen samenwerken.”

Uitwerking Regio Deal
De Regio Deal wordt in de periode tot najaar 2020 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit Regio Zwolle, het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en andere vakdepartementen. Onder regio’s is de animo groot om voor de regiodeals in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn xx voorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 180 miljoen euro die in deze tranche wordt verdeeld. In totaal zijn xx voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot Regio Deals. Naast deze deal hebben de regio’s FruitDelta, CleanTech en Veluwe een regiodeal gekregen. Dit van de in totaal XX regio’s in Nederland. Het forse aantal deals in Oost-Nederland onderstreept dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt, zo concludeerde ook de Wageningen Universiteit in een recent rapport. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen financieel eveneens deze deals.

Over Regio Zwolle

Bestuurlijke organisatie
De Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten en 4 provincies.

Deelnemers
Deelnemers zijn: Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Zwolle.
Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat we elkaar kunnen helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan.

Vier provincies
Dat ‘verbond’ van 21 gemeenten ligt in vier provincies, Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de weg. Want, vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in