ChristenUnie: “Hattem krijgt een begroting van ‘doen’”

De Hattemse ChristenUnie is blij met de begroting voor 2019 zoals die maandagavond is aangenomen door de gemeenteraad. Het ChristenUnie/CDA/PvdA college is er in geslaagd om de dadendrang uit het coalitieakkoord om te zetten in programma’s die bijdragen aan een beter Hattem. De verhoging van de OZB met 5% is volgens de ChristenUnie raadsleden goed uit te leggen aan de inwoners.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie in Hattem, Arend Palland reageert verheugd: ”Met deze begroting komen we een paar flinke stappen dichter bij een duurzaam Hattem. Zo is er geld beschikbaar voor de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) met betere doorgaande fietsroutes en veiligere wegen. Ook is er financiële ruimte om nu echt aan de slag te gaan met betere schoolgebouwen voor de Hattemse kinderen. Verder scheppen we met deze begroting ruimte voor ontwikkeling van het stadscentrum. Dat is van belang voor onze inwoners, maar ook en misschien nog wel meer voor onze ondernemers. Tenslotte gaan we aan de slag met het realiseren van een beter passend aanbod aan woningen voor iedere situatie.”

Eén van de ambities van het CU/CDA/PvdA College is het verbeteren van mogelijkheden van inwoners om zelf initiatieven te nemen. Dankzij een motie van de ChristenUnie komt er naast steun van ambtenaren nu ook geld beschikbaar om de eerste financiële hobbels van een initiatief te  kunnen nemen. Volgens de ChristenUnie is dat nodig omdat voor Hattem waardevolle initiatieven doodbloeden bij gebrek aan een startbedrag.

@ChristenUnie Hattem

Begroting 2019

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in