“Wie in Hattem woont blijft in Hattem”

Woonzorgcentrum De Bongerd ondergaat de komende jaren een complete metamorfose. Appartementen aan de Van Galenstraat worden gesloopt en op deze plek komt een nieuwe woonzorgzone. Op de plek van de aanleunwoningen aan de Van Galenstraat en De Bongerd komt een nieuwe woonzorgzone bestaande uit 3 appartementengebouwen.

“In 2019 zijn we gestart met inspiratiesessies,” vertelt Inge van Loo, Manager Wonen, Welzijn en Zorg van Hanzeheerd. “De vraag die hierbij centraal stond was: ‘Hoe wil ik later oud worden en wat is daarvoor nodig?’ Samen met de gemeente Hattem en Habion (een woningcorporatie voor ouderen) gaan we dit traject in. Het huidige verpleeghuis is verouderd net als de appartementen aan de Van Galenstraat. Habion gaat levensloopbestendige appartementen bouwen waarin de bewoner kan blijven wonen ook als die later zorg nodig heeft.”

Ruimte maken
Om te kunnen bouwen is het nodig om eerst ruimte te maken. De appartementen aan de Van Galenstraat (dat zijn de woningen die naast het Rode Kruisgebouw staan en die op de achterkant uitkijken op het speelveld van Petanquevereniging Gelre/Eijerdijk) gaan als eerste gesloopt worden. De huidige bewoners van dit woonblok gaan daarom verhuizen.
“Het uitgangspunt is geweest: Wie in Hattem woont blijft in Hattem,” legt Inge uit. De huidige bewoners van de appartementen aan de Van Galenstraat gaan verhuizen naar de Bongerd Veste (deze appartementen kijken aan de achterkant uit op de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat en richting Stadslaan). “Om dit mogelijk te maken hebben wij nu leegstand van een aantal woningen.”
“Dit is economisch niet het meest handig,” vult Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem en Hanzeheerd aan, “maar daarmee maken we het wel mogelijk dat de huidige bewoners op het terrein van De Bongerd kunnen blijven wonen.”

Verhuizen
Inge: “bewoners gaan verhuizen. Daar is nu ruimte voor. De afgelopen tijd hebben we intensieve tafelgesprekken gehad met betrokkenen en hun familie. Dit zou je een voordeel van corona kunnen noemen. We konden geen grote informatiebijeenkomsten houden, maar gingen persoonlijk in gesprek. Dit bracht ons ook veel dichter bij de bewoners. Woensdag 8 september hebben we met alle betrokkenen de leegstaande appartementen in De Bongerd Veste bekeken en het merendeel van de bewoners wil daarnaartoe verhuizen. De komende tijd gaan we de appartementen verdelen en voor het eind van dit jaar wonen de betrokkenen is hun nieuwe, modernere en grotere appartement in De Bongerd Veste.”

Sloop en nieuwbouw
In 2022 worden de aanleunwoningen aan de Van Galenstraat gesloopt. De sloop en nieuwbouw gebeurt in opdracht van woningcorporatie Habion

Naar verwachting start eind 2022 de nieuwbouw van de nieuwe Bongerd, dat net als nu circa 60 appartementen krijgt. “De woningen worden volledig levensloopbestendig,” vertelt Karin “en geschikt voor de toekomst. De badkamers zijn ruim zodat je er goed met een rolstoel en verzorger in kan. Het zijn echt volwaardige appartementen waar je met 1 of 2 personen in kan wonen.”
“Eigen regie van de bewoners staat voorop,” vult Inge aan. “Een bewoner kan zelf bepalen waar en hoe hij de dag doorbrengt. Dat kan in het eigen appartement zijn, maar ook in de gezamenlijke huiskamer. Wij zorgen voor een veilige woonomgeving en structuur, bijvoorbeeld met behulp van domotica.
Karin: “Wij hebben de deskundigen in huis zoals dokters en verpleegkundigen. Zwaardere zorg kunnen wij bieden zoals we nu ook doen.”

Nieuwbouw vrije sector en sociale huur
Op de plek van het huidige verpleeghuis komen nieuwe huurappartementen in zowel de vrije als in de sociale sector. Bewoners van deze zelfstandige levensloopbestendige appartementen, die in 2026 klaar moeten zijn, kunnen er blijven wonen ook als iemand op termijn wel zorg nodig heeft.

De plannen hiervoor worden gemaakt en op 23 september 2021 is er een informatiebijeenkomst waarin de initiatiefnemers informatie geven hierover. Er is in verband met corona beperkt plaats op deze bijeenkomst. Er komt wel een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. Het is nog niet mogelijk je voor deze appartementen in te schrijven. Belangstellenden kunnen zich via www.debongerd-hattem.nl wel inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

Heb je interesse in een woning op het terrein van of in De Bongerd, dan kan je contact opnemen met Lisa Matthews, zorgconsulent bij Hanzeheerd. Lisa kan meer informatie geven over mogelijkheden en zorgindicaties, maar bijvoorbeeld ook over dagbesteding en activiteiten voor licht dementerenden. Lisa is bereikbaar via de receptie van De Bongerd, telefoon 038-4445851.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in