Ingezonden door VVD: ‘Nieuwe coalitie trekt “keutel” in’

Een aantal inwoners van de Rijnstraat in Hattem zat maandag verwachtingsvol op de tribune tijdens de commissievergadering in afwachting van “hun” onderwerp; hondenpoep. Hieraan voorafgaand was in de commissievergadering van 14 mei de Raadsinformatie -Hondenbeleid per 1 januari 2019- op verzoek van de commissie uitgebreid besproken.

Meerdere bewoners van de Rijnstraat zaten als medesprekers aan de raadstafel en konden hun ergernissen en zorgen delen als het gaat om de overlast van hondenpoep in hun gebied.

De commissieleden hoorden dit aan en konden alleen maar tot de conclusie komen dat, hoe graag het college en de raad daarop gehoopt hadden, er geen gedragsverandering bij sommige hondenbezitters geconstateerd kon worden.

De commissie trok daarop haar conclusie om zo spoedig mogelijk de poepzuiger weer van stal te halen en zeker niet te wachten met het nieuwe hondenbeleid tot 1 januari 2019. Er werd een opdracht aan de (oud) wethouder Tigchelaar gegeven om met spoed een raadsvoorstel te schrijven.

Dit voorstel stond maandag 11 juni ter bespreking op de agenda en wederom waren er 2 dames uit de Rijnstraat en ook deze keer werden zij gevraagd om aan te schuiven en mee te praten.

Wat schets de verbazing van de VVD Hattem, de nieuwe coalitie trekt haar “keutel” in. Die toezegging van de poepzuiger nemen ze terug. Ze geven aan, dat bij nader inzien men iets te voorbarig is geweest en dat – zeker gezien de financiën- het niet zo’n goed idee is.

U kunt zich voorstellen dat niet alleen de fractie van de VVD, maar ook de inwoners aan tafel van de Rijnstraat vol verbazing en ongeloof aan het luisteren waren of ze dit nu goed hoorden!

Deze nieuwe coalitie, die haar mond vol heeft van snelheid maken en participatie, slaat ons betreft de plank volledig mis. Niet alleen gaan ze aan de oppositie VVD en D66 voorbij om dit voorstel ook met hen te bespreken en in te brengen, maar het meest schijnende is de belofte en toezegging die gedaan was aan onze inwoners!

Hoe betrouwbaar en geloofwaardig ben je dan als openbaar bestuur?Deze opmerking werd gedeeld door de nieuwe wethouder van de PVDA. Zij vindt -net als de VVD- dat er een goed voorstel ligt en dat na 4 jaar praten en overleggen er nu rap uitgevoerd moet worden. Sterker nog, om de overlast van de hondenpoep (in de Top 3 van ergernissen) maximaal aan te pakken, pleit de VVD Hattem er ook voor om vol in te zetten op handhaving. Dit betekent meer BOA’S op straat. Wat onze fractie betreft had de EUR 51.000,- wat extra wordt besteed aan de ophoging van de Wethoudersformatie, beter besteed kunnen worden aan het nieuwe hondenbeleid en dat wil zeggen meer maaien, inzet van de poepzuiger en handhaving. Op deze wijze geef je iets aan de inwoners terug en neem je niet alleen…….!

@VVD Hattem: Gina Guldenaar