Cliënten Hanzeheerd de Bongerd krijgen eigen ‘huisarts’

Zorgorganisatie Hanzeheerd maakt vandaag bekend de komende maanden een belangrijke stap in het bieden van complexe verpleeghuiszorg te zetten. Op 3 mei starten Rachel Bouwsma en Suzanne Timmermans als specialisten ouderengeneeskunde. Daarmee nemen zij namens Hanzeheerd de medische eindverantwoordelijkheid voor een eerste groep bewoners van De Bongerd en Brinkhoven over van de huisartsen in Hattem en Heerde. In de weken daarna volgen stapsgewijs alle andere bewoners.

Uitbreiding van deskundigheid
Jos Bleijenberg, bestuurder van Hanzeheerd: “Onze huidige bewoners hebben al een complexe zorgvraag. We zijn het oude verzorgingshuis daarmee al lang voorbij. Om aan hun vragen tegemoet te komen en klaar te zijn voor de toekomst, breiden we onze deskundigheid op gebied van complexe ouderenzorg uit. We willen onze cliënten intensieve zorg en behandeling kunnen bieden als hun gezondheid dat vereist. Het gaat daarbij zowel om somatische zorg als ook om psychogeriatrische (dementie)zorg en behandeling. Dat heeft als voordeel dat ze bij ons kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving ook als de zorgvraag toeneemt.”

Specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor medische zorg
Daarvoor is het nodig dat onder meer de medische zorg onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde plaatsvindt en niet langer onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Bleijenberg: “De specialist ouderengeneeskunde is zoals de naam al zegt gespecialiseerd in aandoeningen die vooral ouderen treffen. Hij of zij behandelt en begeleidt kwetsbare ouderen met een complexe zorgproblematiek en krijgt daarbij ondersteuning van specialisten van Fysiotherapeutisch Centrum Heerde. Deze praktijk staat in de regio bekend om haar multidisciplinaire aanpak van problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het zijn specialisten in bewegen en revalideren. In Brinkhoven werken we al jaren naar grote tevredenheid met hen samen. Dat wordt nu uitgebreid naar De Bongerd.”

Cliënten nemen afscheid van hun eigen huisarts? “Dat is inderdaad één van de consequenties. We begrijpen dat dat voor onze bewoners vervelend kan zijn. Anderzijds kunnen we van huisartsen niet verwachten dat zij steeds meer aanvullende werkzaamheden verrichten op onze locaties. Het gaat dan om bijvoorbeeld multidisciplinair overleg met verzorgenden en andere behandelaren. In goed overleg met de huisartsen, waar we jaren prettig mee hebben samengewerkt, hebben we de overgang dan ook voorbereid.”

Lokale partner voor medicijnen en hulpmiddelen
Ook op gebied van medicijnen en hulpmiddelen kiest Hanzeheerd voor samenwerking met een lokale partner. “We werken al jaren samen met Apotheek Heerde en zijn blij dat we dit kunnen voortzetten. Binnen de apotheek is veel kennis aanwezig rondom medicijnen en de werking van medicijnen op ouderen. Daarnaast is het fijn dat de lijnen kort zijn.”

De transitie naar verpleeghuiszorg vraagt van de zorgmedewerkers nieuwe kennis en vaardigheden. Daar wordt ook hard aan gewerkt via opleidingen en trainingen. “We worden bij deze transitie ondersteund door zorgorganisatie IJsselheem, waarmee we op korte termijn ook gaan fuseren. IJsselheem heeft veel expertise op gebied van verpleeghuiszorg. We zijn heel blij met deze stap omdat we daarmee nieuwe kennis en kunde in huis krijgen. De Bongerd en Brinkhoven zijn met deze stappen voorbereid op de toenemende vraag naar complexere zorg voor ouderen in Hattem en Heerde.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in