IVN-fietsexcursie langs IJssel en natuurwaarden

Op zondag 25 maart geeft het IVN een fietsexcursie door het weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle. Tijdens de fietstocht van circa 15 kilometer kijken we naar het polderlandschap en de bijbehorende natuurwaarden. In de omgeving van de Soestwetering kun je kijken of het weidevogelbeheer succesvol is en of er nog kieviten of grutto’s te zien zijn.

In het gebied zijn in de periode 1990-2010 veel werkzaamheden uitgevoerd voor de landbouw, waterberging, recreatie en natuur, waarbij beide gidsen direct betrokken waren.

De fietstocht vertrekt om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van het landgoed Zandhove, Hollewandsweg 17, Zwolle-Zuid onder leiding van de IVN-gidsen Gerard Derkman en Hans de Jong.