Tonny Keizer, nr 4 lijst PvdA

“Als nieuweling op de verkiezingslijst voor de PvdA spreek ik mijn bewondering uit voor al die mensen die zich inspannen op de weg naar de verkiezingen. Er wordt echt veel vrije tijd in gestoken. Mijn wens is dan ook dat u allen gaat stemmen en daarmee de democratie te vieren en te behouden.”

“De gemeenteraad gaat komende jaren beslissingen nemen op velerlei gebied. Een paar daarvan zullen politieke beslissingen zijn. De meeste gewoon praktisch.”

“Er zijn komende jaren vele keuzes te maken. Bijvoorbeeld hoe de gemeente een bijdrage levert aan het terug dringen van de milieu vervuiling. Het milieu is een zorgpunt van mij en zeer waarschijnlijk ook van jou.”

“De PvdA heeft het in 2016 voor elkaar gekregen dat de raad volledig achter het voorstel ging staan om openbare daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen.”

“In 2018 worden de 1e daken in gebruik genomen door Powered by Hattem. 884 panelen worden geplaatst. Dat is de elektriciteit voor 50 huishoudens. Of Powered by Hattem al echt een burgerinitiatief geworden is betwijfel ik maar middels deze panelen wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van het broeikas gas.”

“Hattem maakt deel uit van de regio Noord Veluwe. De duurzaamheidsagenda van de regio Noord Veluwe 2017 heeft doelen gesteld in de weg naar een volledig energie neutrale regio in 2050. Wij met zijn allen zijn er verantwoordelijk voor of dat doel wel of niet bereikt wordt.”

“Overheden hebben een voorbeeldfunctie. Reeds in 2025 moeten zij hun bedrijfsvoering energie neutraal hebben. Waar wij als PvdA o.a. voor gaan is dat de bedrijfsvoering van de Hattemer overheden op schema ligt om dat doel te bereiken.”

@Tonny Keizer, nr 4, lijst PvdA Hattem
hattem.pvda.nl