Kerndoelen Nedersaksisch vastgelegd

Hendrik Jan Bökkers is zanger van de gelijknamige band en is in augustus op de IJsselacademie in Zwolle gestart als curriculumontwikkelaar Nedersaksisch.

Het doel is om tot een gemeenschappelijk curriculum voor het Nedersaksisch te komen. De eerste stap is hiervoor nu gezet: de kerndoelen zijn vastgesteld.

Leerlijn ontwikkelen
Deze kerndoelen gelden voor het hele Nedersaksische taalgebied. Alle streektaalinstituten in dit gebied hebben aan deze kerndoelen hun goedkeuring gegeven. De volgende stap is dat Bökkers bezig gaat met het ontwikkelen van een leerlijn, die hij gaat vullen met bestaand lesmateriaal uit alle taalgebieden van Nedersaksisch.

Status van het Nedersaksisch
Het Nedersaksisch is een erkende regionale taal, die van Groningen tot de Achterhoek en van Urk tot diep in Duitsland wordt gesproken. Toch krijgt het Nedersaksisch in het onderwijs nog weinig aandacht.

De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Havo- en vwo-scholen kunnen er zelfs voor kiezen Nedersaksisch als vak op te nemen in de vrije ruimte. Toch gebeurt dit zelden tot nooit. Het nieuwe curriculum moet hier verandering in brengen.

Handvatten
Doel van dit curriculumontwikkelingsproces is niet om scholen te verplichten aandacht aan het Nedersaksisch te besteden. Wél is het streven scholen die hiervoor kiezen, handvatten te geven. Zo kunnen ze dit op een professionele en inhoudelijk en didactisch onderbouwde wijze in steken. Gezamenlijke kerndoelen en leerlijnen maken het daarnaast mogelijk gerichte leermiddelen te ontwikkelen. Zij kunnen in de toekomst het keuzevak Nedersaksisch in het voortgezet onderwijs aanbieden

Kerndoelen
De startnotitie: ‘Kerndoelen Nedersaksisch in het basisonderwijs’ staat op huusvandetaol.nl Docenten, maar ook andere belangstellenden, worden van harte uitgenodigd om te reageren op de kerndoelen.


Het Nedersaksisch is ontstaan uit het Oudsaksisch, dat net als het Oudfries, het Oudengels, het Oudhoogduits  en het Oudfrankisch, tot de West-Germaanse taalfamilie behoort.

Vanaf ongeveer 500 na Christus worden er in Nederland drie talen gesproken: het Oudfrankisch, het Oudfries en het Oudsaksisch. Uit het Oudfrankisch ontstond het huidige Nederlands, uit het Oudfries het Fries en uit het Oudsaksisch het Nedersaksisch, dat nu nog gesproken wordt in maar liefst 6 van de 12 provincies in Nederland en daarnaast ook nog eens in een groot deel van Duitsland.

Het Nedersaksisch is dus een échte taal, en niet – zoals helaas nog steeds veelmensen denken – een verbastering van het Nederlands. In 1992 heeft Nederland het Europees Handvest voor de Minderheidstalen ondertekend om vervolgens in 1996 door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd en geratificeerd te worden. Daarmee heeft het
Nedersaksisch de status van officiële taal in Nederland.

1 REACTIE

  1. goedendag,mijn naam is herman,geboren&getogen hattemer,tot mijn 30e werkzaam daar,vanaf toen geheel europa en soms daarbuiten geweest.Ik spreek nog het nedersaksisch en heb me beseft dat dat ouder is dan het ABN.Zodoende interesseer me het zeer.Indien het u interesseerd en wij iets voor elkaar betekenen kunnen kunt u mij bellen op 0647379773.vr groet harmen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in