VVD: Laat Hattemer op lokaal niveau meepraten over het klimaat, want zij moeten ook die rekening betalen

Tijdens de Raadsvergadering van 12 november 2018 is de begroting 2019 behandeld. Hierbij is onder meer uitgebreid gesproken over duurzaamheid en het klimaat. De VVD is voor duurzaamheid, maar pleit ervoor dit in een behapbaar en betaalbaar tempo uit te voeren.

Onaanvaardbare risico’s
De fractie van de VVD hecht eraan nogmaals aandacht te vragen voor haar standpunt waarom tegen de vaststelling van de begroting is gestemd. Met deze begroting gaat er meer dan een miljoen uit de reserve, de OZB wordt met 7,4% verhoogd en het vastrecht voor de afvalstoffenheffing stijgt met 10 euro. De VVD vindt dat er onaanvaardbare risico’s worden genomen.

Weerstandsratio voldoende
Verantwoordelijk wethouder Hospers bracht daar tijdens de raadsvergadering tegenin ‘dat de gemeente zich sterk bewust is van de risico’s die ze loopt. Die risico’s zijn dan ook in beeld gebracht, gewogen en – waar gewenst – opgenomen in de risicoparagraaf. Vervolgens blijkt de weerstandsratio nog steeds hoger te zijn dan 1,4. Dat wordt door de provincie als meer dan voldoende beschouwd.’

De fractie van de VVD Hattem vindt dat de andere partijen de maatregelen voor de Hattemers bedenken terwijl de burgers dit heel goed zelf kunnen. Volgens de PvdA hebben de inwoners van Hattem hun mening al kenbaar gemaakt. ‘Die inwoners hebben deze raad gekozen, op basis van verkiezingsprogramma’s. Daarmee hebben ze ook gekozen voor een duurzaam Hattem.’ 

Klimaatplan
Hier is de VVD het niet mee eens en daarom heeft de partij bij de raad en het college erop aangedrongen om eerst samen tot een goed en gedragen klimaatplan te komen. ‘Laten we als Hattem een plan ontwikkelen hoe we Hattem stapsgewijs energieneutraal kunnen krijgen. En ook in goed overleg met bijvoorbeeld Zwolle, want “Klimaat” stopt niet bij de gemeentegrens.’

Meepraten
VVD: ‘Onze gemeente loopt onnodig hard op de troepen vooruit en vergeet de achterhoede. Dat vindt de VVD Hattem zorgelijk. Laat onze inwoners tenminste op lokaal niveau meepraten als het gaat om klimaat aangezien de Hattemer ook degene is die de rekening moet betalen.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in