Provincie helpt bedreigde dieren

Bouwwerkzaamheden kunnen schade tot gevolg hebben aan bedreigde diersoorten. Sloop van gebouwen of het aanbrengen van isolatie kunnen de leefomgeving van beschermde dieren als mussen, gierzwaluwen en vleermuizen aantasten. Maar ook het onderhoud van bomen in het buitengebied , of de inrichting en beheer van waterlopen kan gevolgen hebben voor dieren.

Wet natuurbescherming
De gevolgen van bouwwerkzaamheden kunnen behoorlijk duur uitpakken als dit schadelijk is voor dieren die vallen onder de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook wanneer een gemeente aanpassingen aan de weginrichting uitvoert of een woningcorporatie werkt aan verduurzaming van de woningvoorraad. Zij moeten van tevoren weten of er medebewoners zijn: beschermde diersoorten. Bestaat het vermoeden dat de werkzaamheden schadelijk zijn voor beschermde diersoorten, dan is er een ontheffing nodig van de provincie. Die ontheffing wordt alleen geven na goed ecologisch onderzoek dat vooraf moet plaatsvinden. Zonder die ontheffing kan het project zomaar stilgelegd worden. Met vertraging, die tot wel een jaar kan oplopen, als gevolg.

Soortenmanagementplannen
Om dit te voorkomen komt de provincie Gelderland met een nieuwe aanpak: de soortenmanagementplannen. Om deze aanpak te stimuleren is een nieuwe subsidieregeling gemaakt. In de nieuwe aanpak verleent de provincie een bedrijf of woningcorporatie een gebiedsontheffing op de Wet natuurbescherming. Dit is een toestemming om gedurende een langere periode in een buurt of wijk aan de slag te gaan. Maar alleen als de initiatiefnemer maatregelen neemt waardoor soorten er aantoonbaar op vooruit gaan. De provincie geeft alleen een gebiedsontheffing af als er een goed plan aan ten grondslag ligt: een soortenmanagementplan. Dit plan beschrijft welke beschermde soorten in een gebied voorkomen en welke maatregelen nodig zijn zodat deze soorten erop vooruitgaan. Een win-win situatie: de populaties van beschermde diersoorten groeien, initiatiefnemers van bouwprojecten weten waar ze aan toe zijn en het leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten.Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een soortenmanagementplan en het hiervoor benodigde inventarisatieonderzoek. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €25.000. Bekijk ook de subsidieregeling soortenmanagementplannen

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in